Bodegemse bijnamen vereeuwigd in lijvig boek

SINT-MARTENS-BODEGEM - Maar liefst zeven jaar werkte de heemkring 'Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap' (BKW) aan een project over de vele bijnamen van inwoners van Sint-Martens-Bodegem. Het resultaat van al dat harde labeur werd gebald in een lijvig boek dat vanaf december te verkrijgen is.

Het boek 'Bodegemse Bijnamen' telt maar liefst 448 pagina's. Stuk voor stuk bladzijden die de inwoners van het dorp in geen tijd onderdompelen in het gemoedelijke Bodegemse dorpsleven. In een landelijke gemeente als Sint-Martens-Bodegem vormen bijnamen immers nog steeds een essentieel onderdeel van de omgangstaal.

Aan die bijnamen is door de vele jaren heen vaak een ontstaansmysterie verbonden. In die mate dat vaak zelfs de naaste familie slechts kan gissen naar de ware oorsprong van de bijnaam. De BKW nam de zware taak ter harte om uit te zoeken hoe de vork nu echt in de steel zit. Met succes want in het boek komen maar liefst 350 bijnamen aan bod die gelinkt kunnen worden aan ongeveer 1.100 inwoners.

Grondleggers niet vergeten

Om tot dat prachtige resultaat te komen moest diep en lang gegraven worden. Soms moest wel tot 200 jaar terug in de tijd gegaan worden. Grondleggers van al dat harde werk zijn Jozef Crabbe en Peter Van Rossem. Beide leden van de BKW zijn intussen jammer genoeg overleden. Jozef Crabbe stierf in 2010 en Peter Van Rossem overleed amper vijf maanden geleden. Maar het harde werk van Jozef en Peter zijn ze bij de heemkring zeker niet vergeten. "Allereerst moeten we de bijzondere verdienste van Jozef Crabbe (†8 september 2010) bij dit uitdagend initiatief huldigen", klinkt het. "Dankzij zijn gereputeerde kennis van het Bodegemse dorps- en verenigingsleven en omdat hij van kindsbeen af iedereen uit Bodegem bij naam en toenaam kende, kregen we via hem toegang tot talloze herinneringen en anekdotes, maar tegelijk ook concrete vingerwijzingen en een betrouwbare uitleg bij het ontstaan van het merendeel van de opgetekende bijnamen."

"Ook het initiële wetenschappelijke opzet van de hoofdauteur van het project, Peter Van Rossem (†25 juni 2014), hebben we in de redactionele voltooiing van zijn historiografische nalatenschap zo getrouw mogelijk willen respecteren. Het was van bij aanvang zijn bedoeling dat deze studie verder zou reiken dan louter aandacht voor kleurrijke of sensatiegevoelige toenamen en dat alle moeite gedaan moest worden om de ontstaansgeschiedenis van de Bodegemse bijnamen op een wetenschappelijke wijze te doorgronden. Met dit veeleisend objectief heeft Peter Van Rossem het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt en raakte hij zelfs onvermoed verzeild in jarenlange recherches. Het achterhalen van de ware ontstaansgeschiedenis van een bijnaam is inderdaad niet altijd voor de hand liggend en in sommige gevallen kan men door de dialectische uitspraak gemakkelijk op het verkeerde been gezet worden. Peter Van Rossem nam dan ook de tijd om alternatieve hypotheses behoedzaam tegen elkaar af te wegen. Als doorwinterde historicus en kenner van het Bodegemse dorpsleven was hij zich immers terdege bewust van het risico op tegenspraak vanuit een mogelijk nog verscholen zittende overlevering. Nauwgezet als hij was in het achterhalen van de historische waarheid, heeft hij dan ook de betrokken naamdragers of de nog in leven zijnde verwanten gecontacteerd en hun indringend bevraagd op de houdbaarheid van zijn verklaringsmodel. De urenlange interviews die hiermee gepaard gingen, werden opgeslagen in een digitale audiotheek en kan in de toekomst ongetwijfeld nog zijn nut bewijzen in een gevorderd onderzoek op het Bodegemse dialect."

Bestellen

De prijs van het boek bedraagt 37 euro, maar wie intekent vóór 6 december 2014 betaalt slechts 32 euro. Gelieve het bedrag over te schrijven op rekening BE96 0682 0081 6905 van Heemkundige Vereniging BKW.
De voorintekenaars kunnen het boek afhalen op de officiële voorstelling op 13 december 2014 om 15.00 uur in het Cultuurcentrum Solleveld te Bodegem.

Meer informatie via www.heemkringbkwbodegem.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?