Blijf maandag weg van Brussel en de ring

De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene en de Federale Politie roepen iedereen op om het verbod op betogen met gemotoriseerde voertuigen te respecteren. Het verbod geldt in Brussel vanaf zaterdagavond 12 februari middernacht tot dinsdagochtend 15 februari 8 uur en kan indien nodig verlengd worden. In Gent is er vanaf vandaag, zaterdag 12 februari, ook een verbod op gemotoriseerde konvooien tot en met zondag 20 februari.

Het ‘vrijheidskonvooi’ kondigde aan dat het op maandag 14 februari in het centrum van Brussel wil betogen, dat is dus verboden ingevolge de beslissing van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Burgemeester van Brussel. De politie zal indien nodig de toegang van gemotoriseerde konvooien tot het Brussels Gewest verbieden. Bestuurders die met hun voertuig willen betogen, kunnen dat doen op een speciaal daarvoor voorziene plaats, nl. parking C van de Heizel (Brussels Expo). Alleen hier zal een statische actie met gemotoriseerde voertuigen gedoogd worden. De parking is bereikbaar via de Ring RO rond Brussel.

Aan iedereen die op maandag 14 februari niet noodzakelijk in Brussel moet zijn, raadt de politie aan om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Ring rond Brussel te vermijden. Wie toch in Brussel moet zijn, verplaatst zich best met het openbaar vervoer.

De Federale Politie zal toezicht houden op het verkeer richting Brussel. Ze zal aanwezig zijn langs de grote verkeersaders en invalswegen en in eerste instantie contact maken met chauffeurs, hen uitleggen wat kan en niet kan (aan de hand van een flyer) en hen eventueel begeleiden als ze in konvooi rijden. Pas in tweede instantie zal de politie controleren en tussenkomen, bijvoorbeeld wanneer een groep bestuurders toch Brussel wil binnenrijden of wanneer ze actie beginnen voeren op de autosnelwegen.

Zowel de politie als de parketten van Brussel en Halle-Vilvoorde benadrukken dat er prioriteit zal worden gegeven aan het garanderen van de veiligheid van de bewoners en de pendelaars van en naar de hoofdstad. Dat betekent dat er, indien nodig, eerst en vooral bestuurlijk wordt opgetreden zolang het kan en gerechtelijk wanneer het moet. Lokale Politie, Federale Politie en beide parketten staan hierover in nauw overleg met elkaar.

We willen vandaag niet vooruitlopen op eventuele inbreuken en gerechtelijke gevolgen, maar op eenvoudige aanvraag kunnen we u een overzicht bezorgen van de inbreuken die veelal in de huidige context van toepassing kunnen zijn en wat hiervan het gerechtelijk gevolg kan zijn.

De Lokale en Federale Politie zullen op gepaste tijdstippen actief communiceren en een stand van zaken geven.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?