Binnenschoolse kinderopvang niet meer gratis

GALMAARDEN – Het gemeentebestuur heeft het huishoudelijk reglement voor de Binnenschoolse kinderopvang aangepast. De opvang is voortaan niet meer gratis.

Sinds vele jaren investeert het gemeentebestuur van Galmaarden in onderwijs, schoolgebouwen en andere bijkomende dienstverlening zoals de voor- en naschoolse opvang. De vraag naar kinderopvang blijft de laatste jaren toenemen. Het gemeentebestuur van Galmaarden wil blijven tegemoetkomen aan die opvangbehoeften.

Tijdens de gemeenteraad van 25 juni 2013 werd het ontwerp van huishoudelijk reglement voor het schooljaar 2013-2014 te goedkeuring voorgelegd. Bij het opstellen van het reglement werd zo veel mogelijk rekening gehouden met de bemerkingen vanuit de schoolraden en het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Uitstel

Bij de ouders van het Sint-Catharinacollege, die via het Flankerend Onderwijsbeleid, de mogelijkheid krijgen om ook van de binnenschoolse kinderopvang gebruik te maken bleven nogal wat vragen onbeantwoord. Gezien de organisatorisch lastige situatie binnen het Sint-Catharinacollege was het college van burgemeester en schepenen begripvol voor deze moeilijke tijden. Tijdens de jongste gemeenteraad werd het ontwerp van reglement bijgevolg lichtjes aangepast. Zo zal de betalende kinderopvang pas van start gaan op 1 januari 2014 in plaats van bij het begin van het schooljaar. Voorts werd naar aanleiding van een bijkomende vraag vanuit de ouderraad van de gemeentelijke basisschool Vollezele voorgesteld de betalende opvang ’s morgens aan te rekenen tot 8 uur in plaats van tot 8.15 u.

Vanaf 1 januari 2014 kunnen kinderen die school lopen op het grondgebied van de gemeente, zowel vóór als na de schooluren en op woensdagnamiddag terecht in de Binnenschoolse Kinderopvang. Wie behoefte heeft aan opvang is elke schooldag welkom vanaf 6.30 u. tot 8.15 u. na klastijd van 16 u. tot 18 u. en op woensdagnamiddag van 12 u. tot 18 u.

Vergoeding

Door de financieel-economische situatie en de stijgende loon-, energie- en onderhoudskosten is het gemeentebestuur voortaan genoodzaakt om voor deze dienstverlening een vergoeding te vragen, gekoppeld aan de verblijfsduur van het kind. De ouderbijdrage per kind is 0,50 euro per begonnen half uur. Het middagtoezicht blijft gratis, evenals de opvang na 8 uur ’s morgens. Voor gelijktijdige opvang van meerdere kinderen en voor ouders die een schooltoelage basisonderwijs ontvangen wordt een sociale korting voorzien. Ouders ontvangen voor de kinderen die jonger zijn dan 12 jaar jaarlijks een fiscaal attest als bewijs van de betaalde onkosten voor de kinderopvang.

Huiswerk

Een plek waar kinderen zich thuis voelen, waar ze met vriendjes en vriendinnetjes spelen
Aangezien de binnenschoolse opvang tot de vrije tijd behoort, moeten kinderen zich vooral kunnen ontspannen en de vrije keuze hebben voor spel en activiteiten. Hiervoor wordt het nodige spelmateriaal aangeboden, zowel voor kleuters als voor lagere schoolkinderen. Tijdens de opvanguren krijgen kinderen ook de kans om hun huiswerk te maken.
Het gemeentebestuur streeft bovendien naar een samenwerking met verschillende andere partners binnen de gemeente; zoals de scholen zelf (extra muros activiteiten), de gemeentelijke vrijetijdsdiensten en het OCMW om het aanbod op regelmatige tijdstippen van uitbreidingsactiviteiten (sport, spel, workshops) te voorzien.

Ouders zullen bij inschrijving, in de school van hun kinderen, geïnformeerd worden over de werking van de binnenschoolse kinderopvang en ontvangen het huishoudelijk reglement met de praktische afspraken en de contactgegevens van de coördinator.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?