Binnenkort weer bomen op de Dries van 't Nelleken

Als de gemeente Lennik de zege krijgt van Erfgoed Vlaanderen, worden er nog dit plantseizoen nieuwe bomen geplant op de beschermde Dries van ’t Nelleken. Een jaar geleden werden alle rode beuken en een linde van de historische dries plots gekapt.  Dat gebeurde volgens milieuschepen Heidi Elpers om veiligheidsredenen nadat een boomdeskundige had vastgesteld dat 80 % van de bomen ziek was.  

Historische dries

De oudste vermelding over de dries dateert van de 14e eeuw en toen werd de plek Ter Kelleken genoemd. Het is een plaats waar er bebouwing ontstond en waar de bewoners hun vee lieten grazen op een gezamenlijke weide. Die had een driehoekige vorm. Op vele plaatsen in Vlaanderen nam de bebouwing toe maar in ’t Nelleken bleef verstedelijking achterwege. Op de Ferrariskaart in de 18e eeuw heette de plek 't Nelleken.Op de Atlas der Buurtwegen staat dan weer Ten Nelleken geschreven. De rode beuken zouden rond 1910 geplant zijn. De laatste restauratie van de Sint-Berlindiskapel zou door buurtbewoners gebeurd zijn en is weer aan een opknapbeurt toe.

Subsidies

Om de dries en de onmiddellijke omgeving te kunnen aanpakken moet er eerst een beheerplan klaar zijn en goedgekeurd worden. Dat plan geeft de gemeente toegang tot subsidies tot 80 %.

De gekapte bomen moeten vervangen worden door nieuwe omdat het om een beschermde site gaat. De beuken werden ziek omdat de bodem te veel werd vastgereden door onder meer parkerende wagens. De taluds van de dries werden dan weer door vrachtwagens beschadigd. Zo werden de levenskansen van de imposante bomen ferm beknot en kreeg de reuzenzwam vrij spel.

Beheersplan

Het studiebureau ‘Buro voor de Vrije Ruimte’ werkte aan het beheersplan. Het stelt vast dat de bestrating zich meestal in een slechte staat bevindt. Onder het asfalt liggen nog de oude kasseien. Aquafin plant vermoedelijk rond 2020 rioleringswerken.

Volgens het ‘Buro voor de Vrije Ruimte’ heeft ’t Nelleken troeven omdat het een herkenningspunt in het landschap is, het een gave historische structuur heeft, het aansluit op holle en buurtwegen en het een oude lage bebouwing heeft.

Vergroening

Het ‘Buro voor de Vrije Ruimte’ stelt voor de dries op te waarderen en meer te integreren in de omgeving. Het stelt voor om ofwel alleen aan de buitenrand ofwel helemaal rond de dries weer bomen te planten. Dat kunnen weer rode beuken zijn maar dan moet de bodem bewerkt worden en beschermd tegen verdichting. Dat zou kunnen door er een haag rond te zetten. Een alternatief zijn lindes die minder gevoelig zijn aan de gevolgen van het betreden van het terrein. Het moet dus nog uitgemaakt worden welke bomen het worden en het plan moet de goedkeuring van Erfgoed Vlaanderen krijgen.

Wegen

Het ‘Buro voor de Vrije Ruimte’ stelt ook voor om de wegen aan de dries weer in kasseien aan te leggen. Voor het café Schaekels zouden het wel beter begaanbare platte kasseien zijn. De kasseien passen beter in een historisch kader en werken snelheidsremmend. De talud van de dries kan best afgeboord worden met hogere boordstenen om verdere afkalving te voorkomen. Drempels moeten het verkeer ook afremmen bij het naderen van de site.

Het lager gelegen wegje kan ook aangelegd worden in kasseien waartussen gras een kans krijgt.

Inkleding

Het regionaal landschap stelde voor om er banken en picknicktafels te plaatsen. Een van de aanwezigen stelde voor om er ook speeltuigen voor de kinderen te plaatsen.

Streekpartij Groen steunt het project. “Maar we willen er de nadruk op leggen dat er voldoende ruimte en bescherming voor de toekomstige bomen moet komen, zodat de fouten uit het verleden niet opnieuw gemaakt worden. Het plan moet vanuit bomen zelf worden vormgegeven, zodat ze de leeftijd van teenagers (bij bomen 50, 60 jaar) nu wel overleven. Daarnaast is het invoeren van aangepaste verkeersregels zoals een zone 30 belangrijk”, aldus Hendrik Schoukens van Groen.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?