Binnen de 10 werkdagen 70% van de meldingen opgelost

 Sinds de verwerking van meldingen via een digitaal service management, kan de stad Halle in 70% van de meldingen, het probleem binnen de 10 werkdagen verhelpen.

 In het verleden gebeurde er in Halle geen uniforme en betrouwbare registratie van de meldingen. Daardoor was het geen sinecure om het overzicht te bewaren en raakte al eens een melding ondergesneeuwd. Sinds mei 2019 werkt Halle daarom met TOPdesk, een digitale meldingenbank. “Elke melding die we binnenkrijgen via website of stadsapp wordt automatisch geregistreerd maar ook elke melding via telefoon, brief of e-mail wordt in het systeem opgeslagen”, zegt schepen Diewertje Poté.

 

 

 

 Niets dan voordelen

 “Met deze centrale meldingenbank behouden we het overzicht van alle meldingen die zijn binnengekomen en kunnen we de aanpak beter opvolgen. Met dit systeem is het uitgesloten dat een probleem naar de achtergrond verdwijnt.

Met dit systeem behouden we ook het contact met de melder. We kunnen hem opnieuw contacteren om een extra woordje uitleg te vragen of om een stand van zaken mee te geven.

We kunnen het werk beter organiseren. De uitvoeringsdienst of de aannemers die de grotere werken voor hun rekening nemen, kunnen opdrachten op die manier beter inplannen en eventueel bundelen volgens straat of wijk. “

 Ruim 5.000 meldingen

 “Tussen mei 2019 en juli 2020 kregen we 5.303 meldingen. Dat zijn er ruim 12 per dag! 4.825 meldingen kregen intussen een oplossing en zijn afgerond. Meer dan de helft van de meldingen gaat over sluikstort, openbare werken en mobiliteit. Vaak gaat het dan over de snelheid die niet gerespecteerd wordt, suggesties voor de weginrichting, verzakkingen in het wegdek of kapotte voetpaden.”

 70% van de meldingen wordt binnen de 10 werkdagen opgelost

 Door gebruik te maken van een centrale meldingenbank wordt ook de gemiddelde doorlooptijd sterk ingekort. “We kunnen nu 70% van de meldingen binnen de 10 werkdagen afwerken. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Soms moet er eerst een studie gebeuren of een aannemer aangesteld worden, in andere gevallen zijn we afhankelijk van nutsmaatschappijen. En ook aannemers of nutsmaatschappijen moeten eerst de nodige vergunningen aanvragen. Bovendien is hun planning weersgebonden en in ons land is dat soms onvoorspelbaar. Voor grotere ingrepen moeten melders dus iets meer geduld hebben. Maar we proberen hen zo goed mogelijk te informeren en op de hoogte te houden. Het gebeurt ook dat de melding als onterecht wordt beschouwd. Of soms gebeurt het dat het stadsbestuur oordeelt dat de kosten niet opwegen tegen de baten”, vervolgt schepen Poté.

 Stadsapp is de snelste manier om iets te melden

De meldingenkaart op de stadsapp is de meest efficiënte tool om een probleem te melden. Samen met een foto stuurt de stadsapp immers ook de GPS-coördinaten door. Als een inwoner bijvoorbeeld een loszittende klinker, een gat in het wegdek of een sluikstort meldt, weten wij heel precies waar het probleem zich situeert.

 “Melders zijn als het ware de ogen van de stad. We zijn hen dan ook zeer dankbaar. Maar ook alle medewerkers van de stad die elke dag opnieuw – door weer en wind – klaarstaan om rioolputjes te reinigen, klinkers vast te zetten, bomen te snoeien, sluikstort op te halen en alle andere meldingen tot een goed einde brengen, zijn we enorm dankbaar. Want een goed onderhouden stad is ook een fijne stad om in te leven, te werken, te wonen en te genieten!”, besluit schepen Poté.

 Ook iets te melden?

Laat het weten via 

- de stadsapp (klik op ‘meldingenkaart’)

- info@halle.be

- de website (klik op ‘ik wil iets meden’)

- 02 365 99 00

Foto: Ingezonden C Stad Halle


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?