Bewoners van hoogste verdiepingen van woontorens worden geëvacueerd

De 4 bovenste verdiepingen van de woontorens worden ontruimd op burgemeestersbevel.  De woontorens van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting in de Bezemstraat in Sint-Pieters-Leeuw tellen 200 appartementen waarvan er nog een 100 bewoond zijn.

Een inspectiebezoek van de brandweer, op vraag van de burgemeester van Sint-PietersLeeuw, wees uit dat de inrichting voor de bewoners van de vier bovenste verdiepingen niet voldoet aan de brandveiligheidsnormen, de veiligheid van de aanwezigen ernstig in gedrang komt en dit niet kan rechtgezet worden zonder ingrijpende aanpassingswerken. 

Na advies van de brandweer, heb ik besloten dat de vier bovenste verdiepingen zo snel als mogelijk ontruimd moeten worden”, zegt burgemeester Jan Desmeth. “De veiligheid van de bewoners gaat voor op alle andere overwegingen. Ik roep de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting op om nu versneld werk te maken van het slopen van de huidige woontorens en over te gaan tot nieuwbouwappartementen volgens de huidige inzichten.

 Op basis van het verslag van de brandweer, besliste burgemeester Jan Desmeth onmiddellijk om de vier bovenste verdiepingen (9-10-11-12) te ontruimen. Concreet wil dit zeggen dat 27 huurders op korte termijn geherhuisvest worden. Alle 27 kunnen terecht in een andere woning binnen patrimonium van de huisvestingsmaatschappij, ook al is dit voor een gedeelte buiten de eigen gemeente. Het betreft 26 alleenstaanden en 1 koppel. Er moeten geen kinderen geherhuisvest worden.

Omdat de brandweerdiensten de evacuatie tot een hoogte van 25 meter kan garanderen, kunnen de huurders van de onderste 8 verdiepingen in hun appartementen blijven wonen. Hier worden trouwens op zeer korte termijn extra veiligheids- en preventiemaatregelen uitgevoerd, waardoor deze huurders de komende jaren veilig kunnen wonen.

 Alle bewoners ontvingen inmiddels een uitnodiging voor een infovergadering waarbij in detail uitgelegd wordt wat de impact voor elkeen is. Alle betrokken diensten zoals brandweer, burgemeester, de schepenen van Welzijn en Wonen, de voorzitter en directeur van GMV en medewerkers van de sociale dienst zullen hierbij aanwezig zijn.

 “Ik ben tevreden dat we snel geschakeld hebben en een oplossing hebben voor elke huurder. Ik roep de woonmaatschappij nu op om versneld over te gaan tot het aanstellen van een architect om het sloop- en vervangingsproject uit te werken. Het moet mogelijk zijn om dit sneller te realiseren dan pas in 2026” aldus  burgemeester Jan Desmeth. 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?