Bewoners Kaudenaardewijk verzetten zich tegen bouw appartementen

In Dilbeek is er een bouwvergunningsaanvraag om zes appartementen te bouwen in de tuin van de Kaudenaardestraat 82, in de Kaudenaardewijk. Dat is een bruisende leef- en woonwijk net naast de stad met éénsgezinswoningen en nog heel wat groen. Het gebouw op nummer 82 is ook nog beschermd erfgoed, daarom verzet de wijk zich tegen de bouw, zij vindt namelijk dat het erfgoed en groen onder druk staat in de wijk.

“Grond is schaars, daar zijn we ons van bewust, maar begin deze week was onze verontwaardiging groot bij het aanschouwen van een deels weggestopt bordje met daarop een bouwvergunningsaanvraag voor 6 appartementen in de tuin van Kaudenaardestraat 82, aanpalend aan de woning”, zegt Joeri Desmet. Hij woont in de Kaudenaardewijk in Dilbeek. Een bruisende leef- en woonwijk net naast de stad.

In die wijk zijn er twee woningen die staan op de lijst van bouwkundig erfgoed, omdat ze gebouwd zijn vlak voor of tijdens de Eerste Wereldoorlog met regionalistische kenmerken en cottage-invloeden. Nummer 82 in de Kaudenaardestraat is daar één van. Door de 6 extra woongelegenheden op een perceel van 4a18ca wordt de bouwdichtheid te hoog en door het aanbouwen van die 6 appartementen verliest de villa zijn specifieke karakter, volgens de buurtbewoners.

“Het nieuwe bouwwerk is niet conform met het woonkarakter van de wijk, doorbreekt de groencorridor en we vrezen voor het verloren gaan van de prachtige kastanjelaar die bepalend is voor het mooie straatbeeld” vullen Willem en Annemie Elsocht aan.

Parkeergelegenheid

In de plannen voor het appartementsgebouw is er ook een ondergrondse parkeergarage voorzien. Maar volgens de wijk is zo’n inrit niet combineerbaar met het toenemende fietsverkeer. Er wordt veel gefietst door de vele activiteiten voor en door jongeren in de wijk, maar ook omdat de Kaudenaardestraat deel uitmaakt van het toekomstig provinciaal functioneel fietsroutenetwerk

“We zullen ons met hand en tand verzetten tegen deze zware aanslag op dit erfgoed en groen.
We roepen de gemeente op deze bouwvergunning af te keuren en zo respect te tonen voor het bijzonder leefbare karakter van deze wijk en zijn bewoners”, aldus de wijkbewoners.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?