Beweging.net lanceert voorstellen voor sociaal beleid tijdens en na Corona

Beweging.net Gooik, het vroegere ACW (Algemeen Christelijk Werknemersverbond), heeft enkele voorstellen uitgewerkt ter versterking van het sociaal beleid in Gooik tijdens en na corona. De sociale organisatie vindt het immers belangrijk dat ook in de volgende maanden niemand uit de boot valt. De organisatie richtte een open werkgroep op om na te denken over initiatieven rond diverse thema’s.

  “We vinden dat de gemeente Gooik de coronacrisis zeer goed aangepakt heeft, ook op sociaal vlak. Als Beweging.net vinden we het belangrijk om ook in de volgende maanden blijvend aandacht te besteden aan sociaal beleid. Zowel voor kwetsbare bevolkingsgroepen als voor mensen die getroffen worden door de corona-crisis. Zo bijvoorbeeld, zien we dat heel wat mensen zonder job vallen”, zegt Samuel Billens, voorzitter van Beweging.net Gooik.

 Als eerste voorstel vraagt Beweging.net Gooik inspanningen op vlak van sensibilisering. Er bestaan heel wat instrumenten en maatregelen, zowel op lokaal als Vlaams niveau, voor mensen die het moeilijk hebben. Het probleem is echter dat veel mensen het bestaan ervan niet kennen of niet weten hoe ze toegang kunnen krijgen tot steun. Daarom vraagt Beweging.net aan de gemeente om te sensibiliseren rond enkele thema’s. zoals geestelijke gezondheid of financiële ondersteuning, bijvoorbeeld om de stap naar het Sociaal huis te verkleinen.

 Ten tweede vraagt Beweging.net ook te werken aan communicatie op maat. We stellen immers vast mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden moeilijk te bereiken  zijn via de klassieke communicatiekanalen of de kennis missen om hun rechten te laten gelden.  Een extra, gerichte uitgave van de welzijnskrant kan een eerste goede stap zijn, evenals het gebruik van heldere en verstaanbare taal.

 Daarnaast vraagt de organisatie om een objectieve oefening naar wie steun nodig heeft. De gemeenten, ook Gooik, kregen van de Vlaamse en federale overheid veel bijkomende middelen om sociaal beleid te voeren. Beweging.net vraagt dat deze middelen terecht komen bij zij die het echt nodig hebben. "We vragen dat de gemeente een overzicht maakt van alle steunmaatregelen en een objectieve bepaling doet waar hoeveel steun nodig is, ongeacht om welke reden de mensen in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen. We denken aan mensen met een inkomen onder de Europese armoedegrens omwille van een ontoereikend pensioen, een ziekte- of werkloosheidsuitkering, mensen met een leefloon of een hoge schuldenproblematiek…", zegt Jo Baert, de voorzitter van Samana Gooik die actief is in de werkgroep als bestuurslid beweging.net Gooik.  De Beweging vertrouwt op de expertise van de gemeentelijke diensten om dit nauwkeurig te bepalen.  

 Tot slot slaat Beweging.net ook zelf de hand aan de ploeg. Zo wil Beweging.net een samenwerking onder Gooikenaren opzetten waarbij mensen elkaar helpen om beter met hun budget om te springen. “We willen graag een groep vrijwilligers opzetten die Gooikenaren helpt met het vinden van het voordeligste aanbod inzake energie, GSM, internet, inkopen of woningverbetering. Veel mensen weten immers helemaal nog niet dat uitvoerig zoekwerk en vergelijken tot minder uitgaven leidt. Zo kunnen we mensen helpen om geld te besparen, zeker wanneer ze maar over een beperkt budget beschikken of inkomsten verliezen door de coronacrisis”, zegt Jan Vanderhoeven, die afgelopen weken meedacht met Beweging.net. “Indien interesse of goede tips, zijn deze altijd welkom.”

 Jan Depester,  schepen van Welzijn en voorzitter van het Sociaal Huis, is alvast positief over de voorstellen. "De voorstellen werden reeds overhandigd aan de bevoegde gemeentelijke diensten. Zij bekijken nu of en hoe de voorstellen praktisch realiseerbaar zijn," zegt Schepen Jan Depester.

 In de volgende weken zal de organisatie ook met verschillende partners als CM, Huis van het kind, Seniorenraad en het ACV samenwerken aan enkele concrete acties rond werkloosheid, de specifieke situatie van senioren tijdens corona en kinderarmoede.

Ingezonden foto

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?