Bevoegdheidsverdeling College van Burgemeester en Schepenen Herne is gekend

Op woensdagavond 2 januari 2019 heeft het nieuwe schepencollege van Herne haar eed afgelegd en haar bevoegdheden verdeeld voor de komende 6 jaar. De uitslag van de verkiezingen op 14 oktober jl. heeft opnieuw gezorgd voor een voltallig CD&V-bestuur.  CD&V behaalde een ruime meerderheid van 15 zetels op 17 en kwam dus als winnaar uit de bus.

 Burgemeester Kris Poelaert gaat de gemeente Herne opnieuw vertegenwoordigen en neemt volgende bevoegdheden voor zich:

 • Algemeen beleid
 • Politie en veiligheid
 • Burgerlijke stand
 • Participatie
 • Plattelandsontwikkeling
 • Ruimtelijke ordening
 • ICT
 • Digitalisering/smart city

 Lieven Snoeks wordt eerste schepen met volgende bevoegdheden:

 • Openbare werken
 • Patrimonium
 • Financiën
 • Kerkfabriek
 • Informatie 
 • Middenstand

 Tweede schepen Carina Ricour krijgt volgende bevoegdheden:

 • Onderwijs
 • LOK
 • Personeel
 • Welzijn (Senioren & Gezondheid)
 • Mobiliteit
 • Vrijwilligers
 • Dierenwelzijn

Derde schepen Lieven Vandenneucker wordt bevoegd voor:

 • Landbouw
 • Milieu
 • Sport
 • Jeugd
 • AGB
 • Feestelijkheden
 • Informatieblad

 Nieuwkomer Sandra Dero, toegevoegde schepen, zal volgende bevoegdheden op zich nemen:

 • Bijzonder comité voor sociale bijstand
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Integratie
 • Cultuur
 • Bibliotheek
 • Toerisme

Ann Naert is de Algemeen Directeur


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?