Bevoegdheden Pepingse schepenen zijn bekend

Op de installatievergadering van de gemeenteraad van 17 maart 2017 werden de schepenen geïnstalleerd in hun functie en hebben zij de eed afgelegd.

Op de gemeenteraad van 25 april deelde de burgemeester de bevoegdheden van de schepenen mee:

Luc Decrick (CD&V) - burgemeester

Burgerlijke stand, Bevolking, Brandweer, Algemene Coördinatie, Politie, Personeel, Plattelandsbeleid, Erediensten, Landbouw, Begroting, Ruimtelijke ordening.

Peter LACRES (Onafhankelijk) – eerste schepen

Cultuur, Informatie en Public relations, Toerisme, Dierenwelzijn, Feesten en Ontvangsten, Vlaams Beleid, Erfgoedconvenant, Mobiliteit.

Peter VAN CUTSEM (CD&V) – tweede schepen

Jeugd, Openbare werken, Middenstand, Begraafplaatsen, Ontwikkelingshulp, Gemeentebedrijf, Sport en Recreatie, Middenstand, Economie, Vrijwilligersbeleid

Suzanne DE CORT (CD&V) – derde schepen

Financiën, Derde Leeftijd, Milieu en Duurzaamheid, Onderwijs, Sociale en Familiale zaken (Kinderopvang), Gezin, Gezondheidszorg, Tewerkstelling

Erik DEHANDSCHUTTER (LVB) – vierde schepen

OCMW, Welzijnsbeleid, Huisvesting,


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?