Bestuurders grondig gescreend op Bergensesteenweg

Gisteren werd een grootschalige controle gehouden op de Bergensesteenweg, met een totaal van 11 politieambtenaren, 8 ambtenaren van Vlabel, een RVA-controleur en 3 controleurs van de Sociale inspectie. Een speurtocht naar bestuurders die achterstallige schulden hebben lopen én zij die een pintje te veel op hadden.

Verkeer richting Halle onderging een heuse controle van de VLABEL-controleurs. Maar liefst 1310 kentekenplaten werden gescand door het voertuig met ANPR-technologie. 22 Daarvan hadden nog openstaande schulden bij de Vlaamse belastingdienst, met een totaalplaatje van € 15.376 aan achterstallige schulden. Eén voertuig werd zelfs weggetakeld doordat de eigenaar zijn schuld niet meteen wist te betalen.

RSZ-RVA-controleurs stelden van de 75 gecontroleerde personen 16 inbreuken vast op vlak van zwartwerk en laattijdige of geen aangifte bij DIMONA. Ook de lokale politiezone Zennevallei zette manschappen in. 298 Bestuurders werden gesamplet, om na te gaan of die al dan niet alcohol benut hadden. Niemand blies positief. Er werden echter wel 7 processen-verbaal opgemaakt voor het niet orde zijn met de technische keuring en 4 vanwege de inschrijving van het voertuig. Daarnaast waren er ook 2 pv’s inzake de verplichte vervoersvergunning bij bezoldigd goederenvervoer en 2 vanwege Taxiwetgeving.

Eén taxichauffeur overtrad de Taxiwetgeving. Diezelfde persoon was zelfs in het bezit van cannabis en zijn rijbewijs wordt dan ook ingetrokken voor 15 dagen. Ten slotte werd er nog een bestuurder van een motorfiets bekeurd omdat die de traag rijdende file te snel wilde af zijn door die langs het fietspad te vermijden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?