"Beste oplossing voor sporthal Itterbeek is nieuwbouw"

In een bijkomende stabiliteitsstudie over het dak van sporthal Keperenberg in Itterbeek bevelen de deskundigen geen herstelling maar een volledige nieuwbouw aan. Bij oppositiepartij Open Vld is er grote ongerustheid.

Het schepencollege van Dilbeek besloot vorig jaar om het oudste gedeelde van Keperenberg te sluiten omwille van de slechte staat van het dak. [ Archief : Sporthal in Itterbeek sluit vanaf september ] De site werd intussen mee opgenomen in het masterplan Keperenberg-Caerenbergveld, dat een antwoord moet bieden op de toekomstige invulling van de site. [ Archief : Droom mee over de toekomst van Keperenberg en Caerenbergveld ] Een denkpiste op langere termijjn dus, waardoor een snelle heropening van de zaal er niet direct zit aan te komen.

Herstellen

Over die heropeningstermijn is er bij Open Vld grote ongerustheid. Volgens de liberalen, die zelf ook ingenieurs onder de arm namen om de stabiliteit te onderzoeken, is het probleem aan het dak immers met herstellingen op te lossen.

Het college liet daarom een bijkomende stabiliteitsstudie uitvoeren. Daaruit blijkt nogmaals dat het dak in zeer slechte staat verkeert, waarbij er op veel plaatsen water infiltreert. "Onvoldoende afwatering en waterinfiltratie leidt enerzijds op korte termijn tot extra belasting voor de houten draagstructuur. Anderzijds leidt die waterinfiltratie ook op lange termijn tot verwering en rotting van dezelfde houten draagstructuur", valt er onder andere te lezen in het verslag.

Aanbeveling

Het schepencollege vroeg het studiebureau ook expliciet een aanbeveling te doen voor de toekomst van het gebouw, namelijk de keuze tussen een grondige renovatie (vernieuwing dak) en een nieuwbouw. Conclusie van de deskundige is dat een nieuwbouw beter zou zijn, omdat de nodige verbouwingen zeer omvangrijk zijn en vaak onverwachte kosten met zich meebrengen.

Toekomstvisie

"Het verslag bevestigt de inschatting van de toestand door de bevoegde diensten in april 2016 en sterkt het college dan ook om de genomen beslissing te handhaven", aldus schepen Jef Vanderoost. "De voorbije weken werden ook opnieuw waterinsijpelingen waargenomen in het complex. Het masterplan Keperenberg-Caerenbergveld komt ondertussen in een stroomversnelling. Na de wedstrijdprocedure via de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester kon het college gisteren een ontwerper aanduiden. Van zodra de “stand-still”-periode van de procedure is afgerond, kan de laureaat en het winnende ontwerp bekend gemaakt worden. Het belangrijke participatietraject met de gebruikers zal dan ook opnieuw opstarten. Samen met de gebruikers zullen de ontwerpers vervolgens een duidelijke toekomstvisie voor beide sites uitwerken."

Duurzaam

Luc Deleu van Open Vld reageert. "We gaan dit verslag overmaken aan de ingenieurs die wij destijds geraadpleegd hebben en om hun mening vragen", zegt hij. "Ik kan me over die technische aspecten als eenvoudige jurist niet uitspreken. A priori ga ik ervan uit dat alle betrokken ingenieurs hun taak gewetensvol uitvoeren en het dus vooral over de conclusies zal gaan. Niet zozeer over de vaststellingen...."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?