Beslis mee over het volgende mobiliteitsplan van Dilbeek

DILBEEK - Het mobiliteitsplan van Dilbeek wordt na goed tien jaar vernieuwd. De gemeente hoopt bij de vernieuwing op cruciale informatie van zoveel mogelijk inwoners.

Het nieuwe mobiliteitsplan moet oplossingen bieden voor concrete problemen: de uitbouw van een degelijk parkeerbeleid in verschillende kernen, de aanpak van sluipverkeer, een mogelijke hercategorisering van de wegen, eventuele aanpassing van de snelheidsregimes, de uitbouw van netwerken en routes voor fietsers, vrachtvervoer, auto's en het inschakelen van trage wegen in (trage) mobiliteit. Er werd een studiebureau aangesteld dat samen met de gemeente de knelpunten zal benoemen en vervolgens naar antwoorden zal zoeken. Maar nog veel belangrijker is de inbreng van de lokale bevolking. Wie kan er namelijk beter de knelpunten aanhalen dan de dagelijkse gebruikers van de Dilbeekse wegen?

Workshops

Op 10 en 12 juni wordt hiervoor het startschot gegeven en wil de gemeente de inwoners de kans geven hun stem te laten horen in de vorm van twee workshops. Nadat er op deze workshops een korte toelichting zal gegeven worden over de bedoeling van het nieuwe mobiliteitsplan, mobiliteitsbeleid en de planningscontext, is het de bedoeling vooral naar de aanwezigen te luisteren en de verkregen visies mee te nemen in de opmaak van het mobiliteitsplan.

Aangezien de verkeersproblematiek voor de landelijke en eerder ‘verstedelijkte’ deelgemeenten anders is, werd ervoor geopteerd om deze gemeenten apart te behandelen op twee verschillende data. Op 10 juni zijn de inwoners van de deelgemeenten Dilbeek en Groot-Bijgaarden welkom in zaal Collegium, Brusselstraat 259 te Groot-Bijgaarden. Op 12 juni zijn de geïnteresseerden van de deelgemeenten Itterbeek, Schepdaal, Sint-Martens-Bodegem én Sint-Ulriks-Kapelle welkom in parochiezaal Ons Gildenhuis, E. Eylenboschstraat te Schepdaal.

Niet aanwezig?

Het gemeentebesuur raadt aan om aan te sluiten bij de deelgemeente waar je woont. Indien deze datum je echt niet past en je wil zeker je mening kwijt, is het mogelijk aan te sluiten bij de andere workshop. Aanvang van de workshops is telkens om 19u30. Einde is voorzien rond 22 uur. Inschrijven hoeft niet, iedereen is welkom! Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de dienst mobiliteit via mobiliteit@dilbeek.be.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?