Belg verliest ruim 44 000 € door onvolledige middagpauze

Gemiddeld verliest de Belg, die zijn pauze niet volledig neemt, 44 279 € netto doorheen zijn/haar carrière door extra werk te doen tijdens hun onbetaalde middagpauze. StepStone ondervroeg meer dan 5.000 Belgische werknemers naar hun lunchpauzes en ontdekte enkele belangrijke bevindingen. Zo neemt meer dan de helft (58%)  van de ondervraagden niet zijn volledige pauze.

 Enkele hapklare bevindingen:

  • Meer dan de helft (58%) van de Belgische werknemers neemt geen volledige middagpauze.
  • De gemiddelde middagpauze duurt 22 minuten, terwijl ruwweg 40 minuten toegestaan zijn door de werkgever.
  • Man versus vrouw: een mannelijke Belgische werknemer werkt gemiddeld 17 minuten te lang tijdens de middagpauze, terwijl de vrouwelijke ondervraagden gemiddeld 18 minuten te lang werken.

 Hoe ziet de gemiddelde middagpauze eruit?

Een gemiddelde middagpauze duurt 22 minuten en twintig seconden, terwijl bij de Belgische werknemers ruim 40 minuten toegelaten zijn.

Nu het merendeel van de Belgen vooruitblikt naar 2019 en belooft enkele goede voornemens nauw aan het hart te dragen, is het misschien tijd om toch maar die middagpauze volledig op te nemen. Meer dan de helft (58%) van de Belgische werknemers doet dat immers niet en dat heeft op lange termijn een merkbare impact. Toch heeft de Belg duidelijk zijn redenen om geen pauze te nemen.

Waarom neemt de Belg zijn middagpauze niet?

De voornaamste reden van de Belg om zijn pauze niet (volledig) op te nemen, is dat men te veel werk heeft (74%). Andere, maar duidelijk minder doorslaggevende redenen waren dat men dan eerder naar huis kon (15%) en omdat men zijn of haar pauze niet belangrijk vindt (15%).

Onder hen die geen of slechts gedeeltelijk een pauze neemt, kiest bijna 71% ervoor om zijn of haar lunch op de werkplek te eten tijdens het werk – eventueel tijdens een rustiger moment. Meer dan 16% die zijn of haar pauze niet volledig opneemt, eet daarentegen helemaal niet.

 Meer druk bij de Franstalige werknemers om geen pauze te nemen

Bij de vraag of de Belgische werknemer zich wel eens onder druk voelt gezet om zijn pauze niet te nemen, merkten we een frapant regionaal verschil op. Zo voelt 13% van de Nederlandstalige ondervraagden druk om ’s middags door te werken. Bij de Franstalige werknemers was dat daarentegen een verontrustende 28%.

Opvallend is ook dat meer dan 7% ervoor koos om niet op deze vraag te antwoorden. Niet geheel onverwacht speelt de bedrijfscultuur van het bedrijf waar men werkt, dus ook een belangrijke rol bij het al dan niet nemen van een pauze. De werkgever heeft dus een duidelijke invloed op de pauze van zijn of haar werknemer.

 Wat zijn de gevolgen?

Een onweerlegbaar gevolg is financieel. Wanneer we de gewerkte middagpauze omrekenen naar een geldelijke waarde, komt dat overeen met een verlies van ruim 44 000 netto € .In een voltijdse carrière van 45 jaar betekent dat daarnaast ook een periode van ongeveer anderhalf jaar aan verloren werk.

De Belgische man en vrouw verliezen evenveel

Ondanks de genderkloof en dus een verschil in gemiddeld nettoloon komt het verlies aan loon door de extra prestaties tijdens de middagpauze opvallend sterk overeen. Het verschil in pauze (ongeveer 17 minuten voor een man versus 18 minuten voor een vrouw) heft de ongelijkheid in standaardloon tot op zekere hoogte op.

Zo verliest een mannelijke werknemer 44 205€ netto doorheen zijn carrière door langer door te werken, terwijl een vrouw gemiddeld 44 344 € netto mist door deze werktijd in haar middagpauze op te nemen.

Methodologie

De berekening van het verlies aan loon tijdens de middagpauze gebeurde aan de hand van een voltijdse werkweek doorheen een carrière van 45 jaar (22-67 jaar) en een “werkjaar” bestaande uit 252 dagen. Ook de meest recente salaris- en loonkloofgegevens van StatBel (gepubliceerd in oktober 2018) over de Belgische werknemer werden gebruikt.

Over StepStone

StepStone is een jobwebsite en de Belgische marktleider in het invullen van vacatures die zowel werkgevers aan droomwerknemers helpt, als duizenden mensen aan een droomjob helpt.

StepStone biedt in België en Nederland duizenden jobs aan en is al meer dan 20 jaar een brug tussen werkgevers en -nemers. De Belgische hoofdzetel bevindt zich in Brussel. StepStone is daarnaast ook aanwezig in meer dan 20 landen wereldwijd en onderdeel van een wereldwijde alliantie “The Network” met meer dan 50 internationale partners. Zelf stelt StepStone in België bijna 200 mensen te werk.

Meer info vindt u op de officiële website: www.stepstone.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?