Beerselaars werken via ‘Mijn idee!’ mee aan beleidsplan

Meer inspraak van de burger is één van de speerpunten van de nieuwe beleidsploeg in Beersel. Ter voorbereiding van het nieuwe beleidsplan wordt daarom een grootscheepse burgerenquête ‘mijn idee!’ gelanceerd. De bevraging peilt naar de wensen en noden van alle inwoners van Beersel. Op die manier weet het gemeentebestuur wat goed is, maar ook wat beter kan.

De vragenlijst werd opgesteld door de gemeentediensten bijgestaan door een externe partner: Public Minds. De enquête focust op vier grote thema’s: communicatie en participatie (o.a. vragen rond het Rondbosmagazine, sociale media en de website), milieu (groene ruimte, sluikstort) en klimaat (energie, duurzaamheid), mobiliteit (parkeerplaatsen, stationsomgeving), samenleven en diversiteit. Tenslotte wordt gepeild naar de tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening en worden enkele achtergrondvragen gesteld om zicht te krijgen op wie allemaal deelneemt.  

Via een communicatiecampagne worden zoveel mogelijk Beerselaars vanaf 16 jaar en ouder ertoe aangezet deel te nemen. De enquête is anoniem en loopt tot 12 april. De enquête online invullen via www.beersel.be/mijnidee duurt slechts een tiental minuten. Mensen die niet zo handig zijn met de computer kunnen een papieren versie afhalen aan de balies van het Sociaal Huis, de gemeentelijke loods, Woonzorgcentrum De Ceder, sportcomplex Vogelenzang, de Bib en in de Bibliobus.

Nadien worden de resultaten verwerkt en teruggekoppeld naar de gemeenteraad en de bevolking via de website en de Rondenbosmagazine. Dit moet dan uitmonden in het nieuwe beleidsplan 2020-2025.
De enquête kan ingevuld worden via: www.beersel.be/mijnidee


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?