Basisschool Huizingen en De Malleboot heropenen voor een aantal kinderen

Naar aanleiding van een clusterbesmetting werden dinsdag een groot aantal leerlingen en het personeel van de gemeentelijke basisschool van Huizingen, alsook het personeel van de buitenschoolse kinderopvang De Malleboot getest. De testresultaten waren al bij al geruststellend. Een klein aantal nieuwe positieve gevallen is terug te brengen tot de opgespoorde clusters.

Lees eerst: Clusterbesmetting lagere school GBS Huizingen

Op basis van deze gunstige resultaten heeft de lokale crisiscel onderwijs beslist dat de lagere school en de Malleboot voor een aantal kinderen opnieuw opengaan.

Om de school en de BKO De Malleboot veilig te kunnen organiseren zijn alle kinderen van de lagere school opgedeeld in 3 groepen. Deze groepen zijn ingedeeld naar aanleiding van verschillende testmomenten en de daarbij horende maatregelen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?