Bars en cafés in Asse moeten sluiten om 23 uur

Bars en cafés (gelegenheden waar alcoholische dranken worden verbruikt) gelegen op het grondgebied van Asse zijn verplicht te sluiten tussen 23.00 en 06.00 uur. Dit geldt niet voor restaurants. Deze maatregel geldt tot 20 oktober 2020. De gemeente volgt daarmee het advies van gouverneur Jan Spooren.

Het aantal besmettingen met het coronavirus gaat in stijgende lijn: het meest recente rapport van de RAG (23 september 2020) geeft aan dat het alarmniveau voor België naar 4 gaat; volgens het RAG-rapport is de situatie het meest verontrustend in het Brussels Gewest, en in de provincies Luik, Waals-Brabant, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Henegouwen, waar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners boven de 100 ligt; voor Vlaams-Brabant is dit volgens de laatste gegevens gemiddeld 112 besmettingen per 100.000 inwoners, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 280 per 100.000 inwoners.

Op 27 september 2020 nam het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal maatregelen om het aantal besmettingen te beperken: één van deze maatregelen is het sluiten van bars en cafés (gelegenheden waar alcoholische dranken worden verbruikt) om 23.00 uur in plaats van het algemeen geldende sluitingsuur van 01.00 ‘s nachts, en dit vanaf maandag 28 september 2020 voor een termijn van 3 weken.

Jan Spooren, gouverneur van Vlaams-Brabant, vraagt aan de burgemeesters in de rand rond Brussel om de situatie die dit teweeg brengt voor de eigen gemeente, zorgvuldig af te wegen en een inschatting te maken van het risico dat Brusselse horecagangers zich zullen verplaatsen naar de rand als een gevolg van de nieuwe Brusselse maatregel. [Archief : Gouverneur vraagt burgemeesters Vlaamse Rand vervroegd sluitingsuur cafés te overwegen]

"Deze afweging wijst voor onze gemeente uit dat het openhouden na 23.00 uur van plaatsen waar alcoholische dranken worden genuttigd, risicovol is in deze fase van de epidemie", laat het gemeentebestuur van Asse weten. "Als gevolg hiervan zijn bars en cafés (gelegenheden waar alcoholische dranken worden verbruikt) gelegen op het grondgebied van de gemeente Asse verplicht te sluiten tussen 23.00 en 06.00 uur. Dit geldt niet voor restaurants. Dit besluit treedt in werking op 29 september en geldt tot 20 oktober 2020."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?