AZ Sint-Maria past bezoekregeling aan vanaf maandag 2 november

Vanaf maandag 2 november wordt de bezoekregeling in het AZ Sint-Maria verder verscherpt.

Dit betekent concreet dat er enkel nog bezoek wordt toegelaten bij patiënten die langer dan 5 dagen gehospitaliseerd zijn. Zij zullen tijdens de bezoekuren nog 1 vaste bezoeker kunnen ontvangen.Ten alle tijden dienen bezoekers strikt de geldende veiligheidsmaatregelen na te leven:

 • mondmasker continuen correct dragen-
 • correcte handhygiëne en ontsmetting van handen bij betreden en verlaten van de kamer
 • correcte hoest-en nieshygiëne 
 • voldoende afstand (1,5 meter)van patiënten en medewerkersbewaren
 • geen koorts of andere symptomen van infectieuze aard-
 • in de kamer blijven bij bezoek -
 • met maximum 3 personen in de lift

Hospitalisaties: algemeen

 • enkel bezoek voor patiënten die langer dan 5 dagen gehospitaliseerdzijn
 • 1 vaste bezoeker, die continu mondmasker dient te dragen•
 • op weekdagen tussen 18u00 en 20u00 (intensieve zorgen tussen 19u00 en 19u30)
 • op weekend-en feestdagen tussen 14u00 en 16u00 (intensieve zorgen tussen 15u30 en 16u00)

Voor materniteit, neonatologie, pediatrie, palliatieve en COVID-afdeling blijven specifieke regelingen van kracht:

Op die dienst materniteit kan de partner doorlopend, op vertoon van het verkregen toegangspasje, op bezoek komen of in het ziekenhuis blijven overnachten bij moeder en kind. Op de dienst neonatologie zijn beide ouders doorlopend welkom met een toegangspasje. Bij patiëntjes die verblijven op de dienst pediatrie kunnen beide ouders doorlopend, op vertoon van hun verkregen toegangspasjes, op bezoek komen en één ouder kan blijven overnachten bij het kind mits afname van een PCR-test.

Voor patiënten die verblijven op de palliatieve afdeling of patiënten die zich in de levenseindefase bevinden is het steeds mogelijk om buiten de bezoekuren beperkt bezoek te ontvangen, na voorafgaand contact met de afdeling. De familie wordt hiertoe gecontacteerd door de afdeling als de patiënt zienderogen verslechtert of bij overlijden,waarbij er de mogelijkheid wordt geboden voor bezoek buiten de bezoekuren.

Op COVID-afdelingen is geen bezoek toegelaten tenzij bij patiënten in de levenseindefase. In dat geval dient bezoek strikt specifieke richtlijnen rond hygiëne en beschermingsmiddelen te volgen.

"Om de noodzakelijke zorg aan alle patiënten te kunnen blijven aanbieden herhalen we onze oproep aan de Halse bevolking om alle maatregelen bijzonder strikt na te leven", sluit het ziekenhuis af.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?