AZ Sint-Maria gaat over naar nieuwe fase en breidt aantal corona-bedden uit

Het is duidelijk dat de druk op de ziekenhuizen dag na dag sterk toeneemt. In volle voorbereiding om vanaf 26 oktober op te schalen naar fase 1B ontvingen ziekenhuizen het bericht waarin de overheid aan alle ziekenhuizen vraagt op te schalen naar fase 2A en dit ten laatste tegen maandag 2 november 2020.

Voor het AZ Sint-Maria vzw betekent dit concreet dat er:

  • vanaf maandag 26 oktober 2020 op de afdeling intensieve zorgen 4 bedden worden voorbehouden voor COVID-patiënten en op de COVID-afdeling 16 bedden
  • vanaf maandag 2 november 2020 op de afdeling intensieve zorgen 6 bedden worden voorzien voor COVID-patiënten en op de COVID-afdeling 36 bedden

Deze opschaling heeft een zeer grote impact op de reguliere niet-dringende zorg. Om deze reden heeft de overheid beslist om de reguliere niet-dringende zorg met 4 weken uit te stellen met uitzondering, momenteel, van alle niet-chirurgische daghospitaalactiviteiten (oncologie, geriatrie, psychiatrie,…) en de consultaties. Indien de ingreep/opname dient uitgesteld te worden zal het ziekenhuis de patiënt zelf contacteren. Wanneer de patiënt niet wordt gecontacteerd wordt deze in het ziekenhuis verwacht op het afgesproken moment.

Alle dringende en noodzakelijke onderzoeken en ingrepen blijven steeds doorgaan. AZ Sint-Maria geeft daarbij aan dat het ziekenhuis nog steeds een veilige plaats is voor zorgverlening.

“Gelukkig kunnen we enigszins terugvallen op de ervaringen en draaiboeken van de eerste golf. Niettemin legt deze opschaling een grote druk op de gehele organisatie en onze medewerkers in het bijzonder. Bovendien worden we, in tegenstelling tot de eerste golf, ook geconfronteerd met medewerkers die zelf door het COVID-virus besmet raken. Om de noodzakelijke zorg aan COVID- en niet-COVID patiënten te kunnen blijven aanbieden roepen we de Halse bevolking met aandrang op om alle maatregelen bijzonder strikt na te leven”, zegt Lies Loeckx van het AZ Sint-Maria.

Vanaf 26 oktober 2020 schaalt het ziekenhuis op waardoor de reguliere niet-dringende zorg met 4 weken dient uitgesteld te worden zoals door de overheid beslist. Uitzonderingen hierop zijn: alle niet-chirurgische daghospitaalactiviteiten (oncologie, geriatrie, psychiatrie,…) en de consultaties. Indien de ingreep/opname dient uitgesteld te worden zal het ziekenhuis de patiënt zelf contacteren. Wanneer de patiënt niet wordt gecontacteerd wordt deze in het ziekenhuis verwacht op het afgesproken moment. Alle dringende en noodzakelijke onderzoeken en ingrepen blijven steeds doorgaan.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?