Asse 'verzekert' bijzondere culturele projecten

ASSE - Het project WijkArt, de marktconcerten op dinsdag, het educatief wandelpad archeologie, en het jubileumconcert 50 jaar academiekoor August De Boeck ontvangen van de gemeente Asse een 'projectsubsidie voor bijzondere culturele initiatieven'.

Met de projectsubsidie voor bijzondere culturele initiatieven wil het gemeentebestuur verenigingen en ondernemende individuen aanmoedigen om een bijzonder cultureel project voor de Assenaar uit te werken.

Nieuwe samenwerkingsverbanden, aandacht voor bijzondere doelgroepen, originele werkvormen,… Het zijn deze aspecten die een belangrijke rol spelen in de toekenning van de subsidie. Jaarlijks voorziet het gemeentebestuur een bedrag van 12.500 euro voor deze bijzondere culturele activiteiten, verdeeld over 2 subsidierondes. Een commissie buigt zich over de aanvragen en adviseert het college bij de toekenning van de subsidies. Het is echter niet de bedoeling dat initiatiefnemers winst halen uit hun project. De projectsubsidie dekt alleen de gemaakte verliezen en kan dus beschouwd worden als risicoverzekering.

Tijdens de eerste indienperiode van 2016 werden vier projectaanvragen ingediend. Al deze aanvragen worden betoelaagd met een projectsubsidie:

WijkArt, een experimenteel kunstevenement van het wijkcomité Stationsstraat. Van 14 tot en met 20 april tonen amateurkunstenaars en (semi-)professionele kunstenaars uit de wijk hun (verborgen) talenten.

Markconcerten op dinsdag, een initiatief van Orgelkring Asse-Hoppeland dat het grote publiek op dinsdag 10, 17, 24 en 31 mei in de Sint-Martinuskerk laat kennismaken met orgelmuziek.

Educatief wandelpad archeologie, een wandelparcours/schattentocht van Agilas vzw laat families, a.d.h.v. kindvriendelijke infoborden, kennismaken met het archeologisch verleden van Asse. Kinderen gaan op zoek naar de verloren pot van de pottenbakker. Uiteraard wordt goed speurwerk beloond.

Jubileumconcert 50 jaar academiekoor August De Boeck :  Op 19 november viert het Academiekoor A. De Boeck zijn 50-jarig bestaan met een concert in CC Asse. Samen met het Koor Pojedu uit Melle, het orkest Arc-en-ciel en enkele professionele solisten brengt het academiekoor een hoogstaand programma met werk van Schubert, Brahms en Van Beethoven. Het concert wordt op 12 november uitgevoerd in Gent.

Het bedrag van de toegekende subsidie wordt bepaald op basis van de ingediende kostenraming. Na afloop van elk project wordt op basis van de eindafrekening het toegekende bedrag al dan niet volledig/gedeeltelijk uitbetaald. De tweede indienperiode loopt tot 14 september. Aanvragen voor projecten die plaatsvinden in het najaar van 2016 moeten vóór 15 september bij de dienst Cultuur, (Huinegem 4, Asse) worden ingediend.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?