Asse publiceert lopende bronbemalingen op website

Door de toenemende droogte, wil het gemeentebestuur van Asse vermijden dat opgepompt grondwater in de riolering wordt geloosd. Daarom zijn bijkomende voorwaarden opgelegd, waarbij het water ter beschikking moet gesteld aan derden.

Iedereen kan gratis gebruik maken van dit opgepompte grondwater. Het bestuur publiceert daarom op de gemeentelijke website een lijst met locaties waar een bronbemaling lopende is en grondwater ter beschikking wordt gesteld.  Vanaf 20 juli is dat bijvoorbeeld het geval langs de Gentsesteenweg ter hoogte van de Groenstraat. Eventuele nieuwe adressen via https://www.asse.be/bronbemaling

Opgelet: de gemeente waarschuwt er bij dat het water niet geschikt is voor menselijke consumptie (elk gebruik is op eigen risico).

Meer info over bronbemalingen

Sommige bouwkundige werken (vb. graven van een kelderverdieping) vereisen een tijdelijke bronbemaling. Het grondwater wordt weggepompt om droog te kunnen werken. Naargelang de grootte van het project moet de aannemer de werken melden of een vergunning aanvragen.

De Vlaamse milieuwetgeving stelt dat het onttrokken grondwater maximaal terug in de grond gebracht moet worden door het te laten infiltreren of terug te pompen.

Als infiltratie of terugpompen niet mogelijk is stelt de wetgeving dat het bemalingswater in eerste instantie afgeleid moet worden naar de dichtstbijzijnde waterloop of, in het geval er een gescheiden riolering is, naar de regenwaterafvoer. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn, bijvoorbeeld door het veroorzaken van wateroverlast voor derden, mag er geloosd worden op de openbare riolering.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?