Asse creëert extra plaatsen in basisonderwijs

De gemeente Asse is alles in het werk aan het stellen om de capaciteitsproblemen in het basisonderwijs weg te werken.

Omwille van een nijpend plaatstekort in de basisscholen van Asse, ontving het gemeentebestuur in 2013 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 5 miljoen euro aan middelen voor capaciteitsuitbreiding. In april 2015 kreeg het gemeentebestuur nog eens 400 000 euro extra ter beschikking gesteld. Deze middelen moesten over de drie verschillende onderwijsnetten verdeeld worden.

Oude werkplaats

De inhaalbeweging voor de creatie van extra schoolplaatsen wordt nu stilaan zichtbaar. De werken in GBS Walfergem en GBS Relegem zijn immers van start gegaan. Beide schoolgebouwen zouden volledig gebruiksklaar moeten zijn tegen september 2017.
In Walfergem wordt een deel van de oude beschutte werkplaats omgebouwd tot 8 nieuwe kleuterklassen.

In Relegem wordt een nieuwbouw geplaatst die onderdak moet bieden aan 8 kleuterklassen. Vorig schooljaar werden hier al 2 klascontainers geplaatst om plaats te bieden aan extra leerlingen (geboortejaar 2012 en 2013). In Zellik en Relegem is het tekort aan plaatsen immers het grootst.

Ontdubbeld

Tegen 1 september 2016 moesten er in Relegem nog twee extra klascontainers worden bijgeplaatst. Er was nood aan een extra instapklas voor geboortejaar 2014 en bovendien worden enkele oude klassen afgebroken om plaats te maken voor de constructie van de nieuwbouw.,Deze klascontainers werden deze week bovenop de twee bestaande geplaatst. (foto) Momenteel wordt het meubilair geïnstalleerd, nadien zullen medewerkers van de school de lokalen inrichten. Zo kunnen de kinderen bij de start van het nieuwe schooljaar terecht in hun nieuwe klasjes.

De containers moeten de kinderen onderdak bieden voor langere termijn. Aangezien de school in de toekomst helemaal wordt ontdubbeld, zal er tot 2023 ieder jaar een extra klaslokaal nodig zijn. De lokalen van de nieuwbouw zullen bijgevolg niet volstaan. Daarom loopt er bij Agion een regulier dossier (geen capaciteitsdossier) dat op termijn uitkomst moet bieden voor verdere uitbreiding. Tot dan zullen de huidige containers, samen met de nieuwbouw, nodig zijn om alle kinderen een plaats te kunnen geven.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?