Anna Bellemans kreeg Gouden Sint-Romboutskruis

TOLLEMBEEK – Pastoor Andy Penne heeft op het einde van de Mis van 9.15 uur in de Sint-Martinuskerk van Tollembeek het Gouden Sint-Romboutskruis opgespeld bij Anna Bellemans. Anna kreeg ook een door de aartsbisschop ondertekend diploma mee.

Aartsbisschop Mgr. Léonard verleende Anna deze onderscheiding vanwege haar vele en grote verdiensten voor de parochie Tollembeek gedurende vele jaren.

De 91-jarige Anna verblijft , door haar wanekele gezondheid, sinds kort in het rusthuis van Vollezele. Toch wilde de familie haar zondag nog eens naar de kerk halen waar zo zoveel heeft gedaan.

Lerares

Anna Catharina Bellemans is geboren in Tollembeek op 19 maart 1923 en bleef ongehuwd. Ze woonde in de Hernestraat in Tollembeek.

Jarenlang was Anna lerares godsdienst, eerst in het Franstalig onderwijs in Brussel, Bassilly en Thoricourt, later in het Nederlandstalig onderwijs in Vollezele en Denderwindeke. De laatste jaren voor haar pensioen stond ze in het buitengewoon onderwijs ( mentaal gehandicapte jongens) SPES in Brussel.

“Als overtuigde christen heeft ze een levenslange inzet voor Kerk en parochie, altijd was ze bezig met zaken voor de kerk. Haar bron daarvoor was het gebed en de Heilige Mis en haar sterke verbondenheid met Moeder Maria. Het is bijna ondoenbaar alles op te noemen wat ze in haar lange leven voor de Kerkgemeenschap heeft gedaan”, zegt priester Penne.

Inzet

In de jaren 50 was ze figurant als Maria in de jaarlijkse processie. Sinds eind de jaren 60 tot 2012: vast lid van het zangkoor. Sinds half de jaren 70 tot 2010 hielp ze in de Eerste Communie- en Vormselvoorbereiding; organiseerde ze met andere catecisten het Sterzingen voor de vormelingen; was ze lector; lid van de parochieraad; lid van de decanale raad; lid van de federatieraad.

De Chrismaviering in Mechelen en activiteiten die door het aartsbisdom werden georganiseerd probeerde ze trouw bij te wonen. Ze vormde haar geloof door het bijwonen van Bijbelstudieavonden.

Er was haar ijver voor de herinvoering van een gebedswake op de vooravond van een uitvaartmis; een tijd hield ze de parochieregisters bij; ze was vrijwilliger om het abonnementsgeld van het parochieblad op te halen; ze hielp in de organisatie van de jaarlijkse bedevaart naar Banneux/kaarsenverkoop op de Kerstmarkt/koffiestop voor Broederlijk Delen; ze was de vaste werkkracht en taartenbakker op alle etentjes voor de parochiewerken; er was haar stille inzet met het poetsen van de kerk en het verzorgen van de bloemen;


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?