An Hermans (CD&V) wordt de nieuwe provincieraadsvoorzitter in Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT - Op de installatievergadering van de nieuwe provincieraad zal An Hermans de voorzittershamer overnemen van uittredend provincieraadsvoorzitter Vic Laureys. Ze wordt de eerste vrouwelijke provincieraadsvoorzitter. Chris Taes volgt haar na 3 jaar op.

Zoals bepaald in het coalitieakkoord tussen de partijen van de nieuwe bestuursmeerderheid in de provincieraad van Vlaams-Brabant, duidde de provinciale CD&V-fractie zopas de nieuwe voorzitter van de Vlaams-Brabantse provincieraad aan. 

Leuven

An Hermans was de jongste 6 jaar fractievoorzitter en lijsttrekker voor CD&V in het district Leuven.  Zij wordt de eerste vrouw in de voorzittersstoel van de provincie Vlaams-Brabant. Met An Hermans kiest CD&V voor een vrouw met heel wat politieke ervaring in verschillende beleidsniveaus. Zij was een tijdlang lid van het federale parlement en begon haar politieke loopbaan in het Europese parlement. Als pedagoog vindt zij het permanente gesprek tussen burgers en mandatarissen een dagelijkse uitdaging. “De provincieraad is het politiek platform waar beleidsopties op maat van een regio gemaakt worden. In het kader van de interne staatshervorming zullen wij werken aan een nieuw en aangepast profiel voor Vlaams-Babant. Ik zie het als een grote uitdaging om met de raad en alle beleidsverantwoordelijken te werken aan een nieuwe en toekomstgerichte invulling van onze democratie”, zegt An Hermans.

De provinciale CD&V-fractie besliste eveneens dat Chris Taes, burgemeester van Kortenberg, de nieuwe CD&V-fractievoorzitter in de provincieraad wordt en dat hij na drie jaar An Hermans als provincieraadsvoorzitter opvolgt.

Beknopt Curriculum Vitae  -  An Hermans

An Hermans is Professor Emeritus van de KUleuven sedert september 2004,

Ze is doctor in de Pedagogische Wetenschappen en was als hoogleraar verbonden aan het Departement Pedagogische Wetenschappen. Ze doceerde vakken in het veld van de Historische Pedagogiek aan toekomstige pedagogen en in de lerarenopleiding. Ze deed onderzoek op het vlak van de geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Hermans was verbonden aan de interuniversitaire postgraduate opleidingen ‘Vrouwenstudies’ en doceerde de colleges ‘Geschiedenis van het feminisme en de vrouwenbewegingen. Ze kreeg bij haar emeritaat een liber amicorum aangeboden met als titel ‘Op eigen vleugels’ (Garant, 2004).

Politieke mandaten:

lid van het Europese parlement (1989-1994);

lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (1995-1999);

lid van de provincieraad van Vlaams-Brabant (sedert 2000); fractieleidster van 2006 tot 2012

Voorzitter CD&V-senioren sedert 2006

Ondervoorzitter van de Europese Seniorenunie

Functies in vormingswerk en beleidsadvisering:

Algemeen secretaris van de K.A.V. (1987-1989);

Voorzitster van adviesorganen: o.a. Emancipatieraad, Hoge Raad voor de Volksopleiding;

Voorzitster van de koepel van de vrije PMS-centra, nu CLB (1994-2004).


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?