Alpaca en Goud voor Dilbeeks koor Singhet Scone

Woensdag 3 november mocht een delegatie van het koorbestuur van het vierstemmig gemengd Koninklijk Koor Singhet Scone Dilbeek mee de honneurs waarnemen in de Raadzaal van het Gemeentehuis te Middelkerke, op de eerste verdieping. De Verenigde Koren© waar Singhet Scone eveneens reeds 15 jaar deel van uitmaakt, bestaat heden meer dan 30 jaar en dat kon natuurlijk niet zomaar voorbij gaan.

Zorgvuldig werd er, achter de schermen zoals dat heet, administratief gewerkt om één en ander voor te bereiden : het doorpluizen van talrijke herinneringen en foto's en belangrijke officiële documenten verzamelen om dan te komen tot een dikke administratieve aanvraag. Deze bleef niet zonder positief gevolg : de Minister-President en Minister voor Cultuur Jan Jambon gaf opdracht aan de Burgemeester van Middelkerke, met name Jean-Marie Dedecker, (alwaar de zetel van De Verenigde Koren© is gevestigd), om over te gaan tot de officiële uitreiking van de Alpaca medaille voor Cultuur aan deze zeer verdienstelijke culturele vereniging en aan 2 van haar leden, pioniers : Léon-Bernard Giot uit Melle, stichter-dirigent-voorzitter, en Geert Vansnick, koster-regisseur. Alle drie voor 30 jaar bestaan of 30 jaar verdiensten.

Ook de Gouverneur van West-Vlaanderen stuurde naast een eerder opgestuurde nominatieve oorkonde en felicitatiebrief aan het Koninklijk Koor Singhet Scone Dilbeek, nu ook een Gouden Medaille voor Cultuur vanwege het Provinciebestuur van West-Vlaanderen. SPK, hetzij als zelfstandig koor, hetzij als lid van De Verenigde Koren©. Het Koninklijk Gemengd Koor Singhet Scone Dilbeek is dus zeer zeker een feitelijke vaste culturele ambassadeur van en voor Dilbeek ! Deze Gouvernementele Gouden Medaille werd eveneens officieel overhandigd door Jean-Marie Dedecker, in naam van de Westvlaamse Gouverneur. Léon-Bernard Giot is tevens 15 jaar koorleider van het koor Singhet Scone Dilbeek , met wekelijkse repetities op woensdagavond van 20:00 h tot 22:00 h in Club 1 van Westrand, Kamerijklaan Dilbeek.

Alle aangesloten koren uit Dilbeek, Zomergem en Merelbeke, en ook De Verenigde Koren© zelf, aanvaarden steeds nieuwe zingende leden, maar ook hele koren die naast hun gebruikelijke activiteiten ook aan deze extra hoogstaande muzikale activiteiten willen deelnemen. Er is geen vaste instapdatum ! Indien alles naar wens verloopt in deze twijfelachtige tijden, zal een beperkte delegatie van het koor kerstliederen zingen in Dilhome en Home Albert, alsook meewerken aan de Internationale Opera-Artiestenmis te Nieuwpoort-Stad op zaterdag 25 juni om 16:30 h in de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk.

Website: https://singhetscone.wordpress.com


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?