Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria kan weer niet dringende zorg verstrekken

De laatste dagen zijn de corona-cijfers voorzichtig positief geëvolueerd. De druk op de ziekenhuizen is hierdoor lichtjes afgenomen. Als gevolg van deze epidemiologische toestand heeft de overheid beslist dat ziekenhuizen gradueel kunnen afschalen naar fase 2A. Ook het AZ Sint-Maria is met ingang van 1 december 2020 overgestapt van fase 2B naar fase 2A.

Concreet betekent dit dat op de afdeling intensieve zorgen 5 bedden en op de niet-intensieve afdeling 22 bedden voor COVID-patiënten voorbehouden worden. Hierdoor weer reguliere, niet dringende zorg aangeboden worden in het ziekenhuis. Naast de consultaties kunnen nu ook de niet-dringende behandelingen en ingrepen in het dagziekenhuis opnieuw verstrekt worden. Gradueel worden ook vanaf dinsdag 8 december alle niet dringende activiteiten hernomen die een hospitalisatie vereisen.

Na evaluatie van de toestand werd geoordeeld dat de huidige bezoekersregeling voorlopig van kracht blijft. “We beseffen dat dit voor onze patiënten en hun familie een erg moeilijke situatie is en trachten via middelen op afstand hieraan tegemoet te komen. Deze maatregelen nemen wij ter bescherming van al onze patiënten, medewerkers en artsen. Van zodra hier enige versoepeling kan worden toegestaan zullen we niet aarzelen om dit dan in de beste omstandigheden mogelijk te maken. De betrokken situatie wordt week na week opgevolgd”, aldus Lies Loeckx.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?