Al meer dan 300 verkeersinbreuken aan wegenwerken

De politiezone TARL stelde reeds 311 inbreuken vast op verbod om te keren aan afrittencomplex E40 in Ternat.

Sinds begin oktober zijn de werken aan de N285/Assesteenweg onder beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer aan de gang. Deze beogen een vlottere verkeersdoorstroming en een hogere verkeersveiligheid voor eenieder.

Wegenwerken leiden tot een verhoogde kans op verkeersongevallen (al dan niet met gewonden). Ook de personen die de wegenwerken uitvoeren moeten dit in veilige omstandigheden kunnen doen. Daarom, en zoals eerder aangekondigd, houdt de politie met regelmaat toezicht op de naleving van de verkeersregeling en het respecteren van de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. [Archief : Politie controleert ter hoogte van werken op Assesteenweg]

Sinds het begin van de werken werden er reeds 311 inbreuken vastgesteld op de voornaamste maatregel die werd genomen in het kader van verkeersveiligheid, namelijk het verbod om links af te slaan komende van de afritten of om het voertuig te keren tussen de aangebrachte verkeersborden en -signalisatie.

Ter herinnering wordt hieronder een schets weergegeven van de belangrijkste verkeersmaatregelen.

Afritten van de E40

Aan beide afritten in Ternat geeft een verkeersbord de te volgen route aan voor mensen die richting centrum Ternat en Edingen willen rijden.  Mensen die deze richting uit willen worden gevraagd om via het rondpunt Morette/The Leaf te keren in plaats van meteen na de afrit. Het verkeersbord “C31” verbiedt namelijk bestuurders om links af te slaan. Het verkeersbord “C33” verbiedt de bestuurders om het voertuig te keren tussen de aangebrachte verkeersborden en -signalisatie en dit over de volledige lengte van de wegwerkzaamheden.

Situatie kruispunt opritten/afritten E40 met de N285/Assesteenweg

Bestuurders die zich op de opritten wensen te begeven hebben voorrang. Haaientanden op het wegdek duiden de voorrangsregeling aan. Personen komende van centrum Ternat en richting Asse centrum rijden hebben geen voorrang.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?