Agentschap Wegen en Verkeer bekijkt volledige herinrichting N8

Enkele maanden geleden werd in Roosdaal een heringerichte Ninoofsesteenweg open gesteld voor het verkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil die herinrichting doortrekken over de rest van Roosdaal, Lennik, Dilbeek.

Het gaat om het stuk tussen de gewestgrens met Brussel en het kruispunt van de Omer de Vidtslaan in Roosdaal. Dit veertien km lange stuk gewestweg loopt door Dilbeek, Roosdaal en Lennik. De Ninoofsesteenweg is een typische Belgische “steenweg” die dwars door dorpskernen en woongebieden loopt. 

 “Aansluitend zal een volledige ontwerpstudie voor een eerste, nog af te bakenen fase in 2020 gestart worden. Uit deze ontwerpstudie zullen vervolgens de nodige volgende stappen volgen, zoals eventuele onteigeningen, omgevingsvergunning en aanbesteding van een herinrichtingsproject. Omdat vooral het proces voor mogelijke onteigeningen op dit ogenblik niet kan ingeschat worden (aantal, impact, complexiteit), is het nog niet mogelijk een concrete timing voor de uitvoering mee te delen”, aldus het AWV.

Uitgaand van de variatie aan gebieden, heeft AWV het project in vier delen opgesplitst:

De herinrichting van het op- en afrittencomplex “Dilbeek” (nr. 13) van de Ring rond Brussel (R0) maakt geen deel uit van de studie. Dat stuk van de Ninoofsesteenweg zal samen met de op- en afritten van de ring heringericht worden door De Werkvennootschap, een organisatie die in opdracht van de Vlaamse Regering grote en complexe mobiliteitsprojecten aanpakt.  

De volledige vernieuwing van de riolering onder de Ninoofsesteenweg maakt ook deel uit van de lopende studie. Het studiebureau zal de bestaande riolering onderzoeken en bekijken hoe een nieuw rioleringsstelsel aangelegd kan worden. Vast staat dat er een   gescheiden stelsel komt waarin regen- en afvalwater apart worden afgevoerd.    

Zie ook: N8 in Roosdaal

Plan en foto: AWV

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?