Een stuk Ninoofsesteenweg (N8) vlotter en veiliger

Naar aanleiding van het einde van de grote herinrichting, openden Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts en burgemeester Christine Hemerijckx officieel de vernieuwde Ninoofsesteenweg in Roosdaal.

 Ben Weyts: “De Ninoofsesteenweg is een belangrijke verbindingsweg, maar hij loopt dwars door Roosdaal en veel mensen moeten de steenweg over om te gaan werken, te sporten of om naar school te gaan. Dankzij deze investering van ruim vijf miljoen euro , kan dat voortaan ook te voet en met de fiets op een veilige manier gebeuren. Alleen met investeringen zoals deze in veilige fiets- en voetgangersinfrastructuur langs de belangrijke verbindingsassen, kunnen we de Vlaming verleiden om zijn auto wat vaker te laten staan.”

 Investering van 7,1 miljoen euro

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) investeerde 5,8 miljoen euro in de herinrichting van de weg over de volledige breedte. Het gemeentebestuur van Roosdaal investeerde 1,3 miljoen euro in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

 Meer veiligheid voor de zachte weggebruiker, aangepast wegbeeld tegen overdreven snelheid  

Christine Hemerijckx, burgemeester van Roosdaal is alvast blij dat het Agentschap Wegen en Verkeer de weg heeft aangepakt: “Deze gewestweg, die onze gemeente in tweeën snijdt, is doorheen de jaren heel wat drukker geworden. Ik ben blij dat onze inwoners er nu over veilige fietspaden kunnen fietsen en ook op een veilige manier te voet of met de fiets deze drukke verbindingsweg kunnen oversteken.”

 Smaller

 Naast de veilige voorzieningen voor voetgangers en fietsers, werd de Ninoofsesteenweg ook smaller gemaakt. Het wegbeeld werd zodanig aangepast dat automobilisten minder de neiging hebben om er te snel te rijden. Terwijl de Ninoofsesteenweg vroeger een brede asfaltvlakte was, is de rijweg nu smaller en zijn er hier en daar middeneilanden die het verkeer afremmen.

 Twee gevaarlijke kruispunten aangepakt

Een belangrijke doelstelling van het project was de aanpak van twee gevaarlijke kruispunten. Het kruispunt van de Ninoofsesteenweg met de Omer De Vidtslaan en de Koning Albertstraat, en dat van de steenweg met de Tombergstraat en de Tenzuivenestraat kregen een overzichtelijke indeling en duidelijk aangegeven afslagstroken die automobilisten toelaten om op een veilige manier de steenweg op te rijden of de zijstraten in te slaan. Voetgangers en fietsers kunnen er voortaan uiteraard ook veilig oversteken.  

 De andere verbeteringen opgesomd:

-aanleg van een verhoogde berm tussen de twee weghelften, die de veiligheid verhoogt en keren in het midden van de rijweg onmogelijk maakt

-aanleg van een ovonde (= ellipsvormige ‘rotonde’) tussen de Omer De Vidtslaan en de Tombergstraat, zodat het lokale verkeer nog altijd de nodige keerbeweging kan maken en zich nog altijd vlot in Roosdaal kan verplaatsen

-aanleg van vrijliggende voet- en fietspaden aan beide kanten van de rijweg

-vernieuwing van het wegdek

-vernieuwing van signalisatie, straatverlichting en verkeerslichten

-aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel dat regen- en afvalwater apart afvoert (beter voor het milieu)  

Foto's: AWV.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?