Agendapunten gemeenteraad Liedekerke voorgesteld

De gemeenteraad van Liedekerke zal donderdag 19 maart om 20u vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis. Ze stelden alvast de agendapunten voor die op de openbare vergadering behandeld zullen worden. De volgende vergadering van de gemeenteraad is gepland voor donderdag 23 april.

Subsidiereglement defibrillator

“Een organisatie die een automatische externe defibrillator (AED-toestel) aankoopt, kan van het gemeentebestuur een éénmalige tegemoetkoming krijgen. Het toestel moet daarvoor wel voldoen aan de wettelijke bepalingen. De subsidie bedraagt dan €500 wanneer een toestel voor 24/24 uur bereikbaar is voor het publiek. De subsidie bedraagt €250 als dit niet het geval is.”

Reglement huisaansluitingen riolering

“Alleen de exploitant van het openbaar waterdistributienetwerk (TMVW, voorloper Farys) of zijn aangestelde mag huisaansluitingen uitvoeren. TMVW mag daarvoor een bijdrage vragen. Deze bedraagt forfaitair €1500 vermeerderd met €500 per bijkomende wooneenheid.”

Samenwerkingsovereenkomst met Groep INTRO

“Groep INTRO staat in voor de aansturing en opvolging van het project ‘Liedekerke Net’ en de exploitatie van het Fietspunt ter hoogte van het NMBS-station. Groep INTRO begeleidt tewerkgestelden in het kader van activering door het OCMW. Deze herziene overeenkomst zet de samenwerking met groep INTRO verder.”

Overeenkomst met kwaliteitskamer Haviland

“De gemeente kan voor omgevingsdossiers met een bepaalde impact of moeilijkheidsgraad beroep doen op de intergemeentelijke kwaliteitskamer. Die bestaat uit een vakkundig gekozen expertenpool. De expertise op gemeentelijk niveau krijgt op deze manier een aanvulling om tot een optimaal en kwalitatief resultaat te komen. De kwaliteit van leven en wonen staat hierbij voorop.”

Liedekerke rekent hierbij op de rechtstreekse expertise van Haviland. Het is al de derde poging voor centrumontwikkeling. Er zal op de gemeenteraad van 19 maart een vraag tot goedkeuring gesteld worden over deze samenwerkingsovereenkomst. De uiteindelijke beslissing volgt pas later, er ligt momenteel nog niets concreet vast. Er is ook nog geen timing voorzien.

Het doel van deze overeenkomst is van Liedekerke een aangenamere gemeente maken. Haviland moet over Liedekerke gaan ‘waken’ en de gemeente terug kwaliteitsvol maken. Vooral het centrum met onder andere het gemeenteplein en de omliggende straten. Het gemeentebestuur wil samen met Haviland aan tafel zitten om elkaar te vinden in ideeën.

Wijziging reglement openbare overlast

“Voortaan zijn honden aan de leiband toegelaten op de gemeentelijke begraafplaatsen en de gemeentelijke speelpleinen en parken.”

Er stond een anomalie in het gemeentelijk reglement van openbare overlast en het politiereglement. De twee reglementen spraken elkaar dus tegen maar een wakkere burger merkte dit op. In het ene reglement mochten honden wel in het park, in speelpleinen en op begraafplaatsen. Bij het andere reglement mocht dat allemaal niet. De gemeente wil dit foutje nu rechtzetten en honden (aan de leiband) gewoon toelaten in parken, speelpleinen en op begraafplaatsen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?