“Afbraak van het oude café ‘Stappes’ is onvermijdelijk”

 Via de sociale media hebben heel wat Londerzelenaars hun verwondering geuit over de afbraak van het oude café ‘Stappes’, recht tegenover het station van Londerzeel. Met het verdwijnen van dit café gaat in Londerzeel zeer zeker ook heel wat nostalgie verloren, maar het ontbrak het gemeentebestuur aan juridische houvast om het te beschermen.

“Het Londerzeelse gemeentebestuur voert het behoud van waardevol patrimonium hoog in het vaandel. Ten bewijze de inspanningen die geleverd worden om het oude gemeentehuis en de geklasseerde Bergkapel met een nieuwe bestemming in ere te herstellen. Ondanks deze gevoeligheid voor ons materieel en immaterieel erfgoed is het niet altijd mogelijk om gebouwen die al jaren ons dorpsgezicht bepalen, zoals café Stappes, te bewaren. Café Stappes stond al een hele tijd leeg, is structureel in zeer slechte staat, maar stond bovendien niet op de officiële erfgoedlijst. “

Schepen Leen Van Aken licht toe: ‘In het overleg met de projectontwikkelaar werd de emotionele- en erfgoedwaarde van de plek mee besproken. Toch had het bestuur geen juridische houvast om ook effectief het behoud ervan te bestendigen. Dat kan enkel met gebouwen die ook effectief op de erfgoedlijst staan. Voor die gebouwen zijn er wel begeleiding en subsidies van de overheid.’

Burgemeester Conny Moons vult aan: ‘Ik sluit me aan bij wat de schepen hier zegt. De beschikbare middelen om zulke gebouwen zelf te kopen, laat staan te renoveren en een bestemming te geven, zijn beperkt. Als gemeentebestuur zijn we verplicht om keuzes te maken. We hebben onze handen vol met verschillende andere projecten, zoals inderdaad de herbestemming van het oude gemeentehuis en de  Bergkapel en o.m. de realisatie van een nieuwe bibliotheek.’

Bij de omgevingsvergunning liet het bestuur uitdrukkelijk inbouwen dat de heemkundige Kring nog voor de sloop zal gecontacteerd worden om hen de mogelijkheid te bieden een inventaris en fotoreportage, intern en extern, te kunnen maken. Het bestuur beseft dat het verdwijnen van zulke gebouwen ons dorpsgezicht danig verandert en dus ook heel wat emoties opwekt.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?