Adviesraad toegankelijkheid overhandigt stadsbestuur memorandum 'toegankelijkheid'

Een jaar lang heeft de adviesraad 'toegankelijkheid' aan een memorandum gesleuteld boordevol acties en doelstellingen om de stad Halle nog toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Dit memorandum werd woensdag officieel overhandigd aan het stadsbestuur. De stad belooft alvast om dit jaar nog werk te maken van een aantal aandachtspunten.

De gemeenteraad van Halle richtte een jaar geleden een adviesraad 'toegankelijkheid' op. Deze adviesraad is bevoegd om alle materies te behandelen rond 'integrale toegankelijkheid'. Met  'integrale toegankelijkheid' wordt bedoeld dat gebouwen, omgeving, dienstverlening, informatie en communicatie door iedereen op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar moet zijn.

Vijftien Hallenaren engageerden zich om lid te worden van de adviesraad 'toegankelijkheid'. Zij hebben, onder het voorzitterschap van Mieke Maeckelbergh, de voorbije maanden hard gewerkt om een visie uit te schrijven, die uitmondde in een memorandum. De adviesraad wil enerzijds knelpunten blootleggen maar ook prioriteiten naar voor schuiven en het stadsbestuur ondersteunen bij het realiseren van een ‘toegankelijke stad'.

Begin 2018 nam de gemeenteraad de beslissing om een adviesraad toegankelijkheid op te richten en een 15 Hallenaren engageerden zich om lid te worden, aldus voorzitter Mieke Maeckelbergh.

ln het memorandum werden volgende speerpunten naar voor gebracht:

. Verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar domein

. Optimaliseren van toegankelijkheid van openbare gebouwen

. Stimuleren van de toegankelijkheid van private gebouwen

. ln het communicatiebeleid rekening houden met mensen met een beperking

. Participatie van mensen met een handicap bevorderen

. Huisvesting voor mensen met een handicap faciliteren

. Vervoer voor mensen met een beperking verbeteren

 . Stimuleren van faciliteiten omtrent bewegen

De adviesraad wil de ambassadeur zijn op vlak van toegankelijkheid t.a.v. alle mensen met een beperking in Halle. Symbolisch werd woensdag aan hei stadsbestuur een loep overhandigd onder het motto: "Wij nemen de problemen onder de loep, bedankt om ze mee op te lossen".

Tienpuntenprogramma voor 'toegankelijke stad'

Het stadsbestuur tekende vorige jaar in op het charter van toegankelijke gemeente, een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant. Aan de hand van een 10- punten programma engageerde het bestuur zich om actief mee te werken rond toegankelijkheid.

Van het 10-puntenprogramma, nodig om het handvest te bereiken, werden er vorig jaar 7 gehaald:

  1. Het organiseren van een knelpuntenwandeling.
  2. Bij minstens één publieke activiteit aandacht schenken aan mensen met een beperking (gebeurde tijdens de buitenspeeldag en samenspeeldag)
  3. informatie over aangepast vervoer op de website te plaatsen.
  4. Advies voor toegankelijkheid aanvragen voor vijf stedenbouwkundige dossiers.
  5. Minstens een keer een overleg organiseren tussen de burgers en het bestuur in verband met het lokale beleid.
  6. Minstens een planningsgesprek rond de aanpak van een lokaaltoegankelijkheidsbeleid met lnter en de provincie organiseren.
  7. Engagementsverklaring waarin de stad belooft de bovengenoemde acties verder te zetten na de campagne.

Het stadsbestuur engageerde zich om dit jaar de 3 ontbrekende punten te behalen:

1 . Alle informatie over de parkeerplaatsen voor personen met een handicap online plaatsen.

2. 10 extra parkeerplaatsen volgens de wettelijke regels aanpassen.

3. Laten screenen van 20 handelspanden en een openbaar toilet

Voor dit laatste punt kunnen handelaars en vrije beroepen intekenen via deze link https://www.halle.be/formulieren/aanvraag-screening-toegankeliikheid. De 20 eerste indieners krijgen een gratis screening van hun pand op vlak van toegankelijkheid, zodat ze nadien zelf aan de slag kunnen om de toegankelijkheid van hun pand te verbeteren. Vaak kunnen kleine ingrepen al een wereld van verschil maken om de toegankelijkheid te bevorderen.

"Wat is reeds gerealiseerd voor de toegankelijkheid? 

De adviesraad zelf, kom!pas, de 7 behaalde punten uit het charter en het parkje aan de Sint-Rochuskerk. De adviesraad eindigde met de vraag om een wandeling te organiseren over de toegankelijkheid in de stad en dit samen met alle stadsdiensten want bewegen is sociaal contact.

Wil je ook deel uitmaken van de adviesraad 'toegankelijkheid' ?

Mensen, die de adviesraad willen versterken of acties mee willen ondersteunen, zijn nog steeds van harte welkom. Dit kan als ervaringsdeskundige of als vertegenwoordiger van een organisatie, dienst of vereniging die met personen met een handicap werkt en een werking in Halle heeft.

Interesse? Neem dan contact op met de voorzitter van de adviesraad (Mieke Maeckelbergh) via mieke.maeckelbergh@telenet.be.

lnfo welzijn: welzijn@halle.be   Tel 02 365 97 01

Foto: Jan Demol


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?