ACV pleit voor windturbines in het Pajottenland

PAJOTTENLAND - Recent weigerde de deputatie van de provincie Vlaams Brabant de vergunning voor het plaatsen van windturbines in de gemeente Pepingen. Het ACV toonde zich al herhaaldelijk voorstander van een sterke toename van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, o.m. via windturbines. Dit standpunt werd o.a. bevestigd op het nationaal ACV-congres van vorig jaar. Het ACV meent dat er ook in het Pajottenland plaats is voor windturbines.

Het  ACV – dat als representatieve werknemersorganisatie zetelt in de GEmeentelijke COmmissies voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) – is dan ook behoorlijk kwaad dat ze binnen de gemeente Pepingen geweerd werd uit het debat dat hierover plaatsvond. Bij de aanvraag voor het plaatsen van een windmeetmast werd de ACV-vertegenwoordiger tijdens de vergadering van de GECORO aan de deur gezet. En dit omdat hij als voorstander van een coöperatieve uitbating van windturbines zogenaamd een persoonlijk belang had bij het dossier. Over de bouwvergunning voor de windturbines zelf werd zelfs helemaal geen debat meer gevoerd in de GECORO.

Het ACV ging hiertegen in beroep bij de provinciegouverneur maar haalde daar geen gelijk. Het ACV gaat nu in beroep bij het Vlaams Gewest.

In een Open Brief  zet het ACV haar grieven uiteen, nl.:

- De keuze voor een coöperatieve uitbating van windturbines heeft niets te maken met eigenbelang maar heeft alles te maken met het maatschappelijk belang om de negatieve effecten van het gebruik van fossiele brandstoffen en kernenergie terug te dringen. Blijkbaar mogen voorstanders van windenergie zich niet uitspreken. De tegenstanders mogen dat des te meer, ook binnen de GECORO van Pepingen. Dit getuigt van partijdigheid.

- Het huidige beleid binnen Vlaanderen zal er nooit in slagen om de eigen doelstellingen te halen: m.n. om tegen 2020 13% van het totale elektriciteitsgebruik uit hernieuwbare energiebronnen halen. Momenteel halen we in Vlaanderen slechts 2,9% terwijl het Europees gemiddelde 12% bedraagt. Het ACV vraagt veel meer moed vanwege de verschillende overheden (gemeente, provincie, gewest). Moed om de burger (de kiezer) te wijzen op de lange termijn belangen (o.a. bestrijding van de opwarming van de aarde) en niet de eigen korte termijn belangen (behoud van het uitzicht). Op langere termijn zal het niet kiezen voor hernieuwbare energie onnoemelijk veel meer schade inhouden voor het Pajotse landschap dan de plaatsing van enkele windturbines.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?