Actualisatie coronaherstelplan voor Halse inwoners, handelaars en verenigingen

De stad Halle verlengt een heel aantal maatregelen die ze in 2020 invoerde om inwoners, verenigingen, handelaars en ondernemingen te steunen tijdens de coronacrisis. "Op die manier willen we een antwoord blijven bieden op de lokale noden", luidt het.

Midden 2020 lanceerde de stad Halle een coronaherstelplan dat inwoners, verenigingen, handelaars en ondernemingen meer ademruimte moet geven. Het gaat daarbij niet enkel om fiscale maatregelen, maar ook acties die het algemeen welzijn in de stad bevorderen. "Nu we voorlopig nog niet van het coronavirus verlost zijn, worden een heel aantal van die acties en maatregelen verlengd. Veel aandacht gaat opnieuw naar de meest kwetsbare inwoners, kinderen en jongeren, de lokale economie en de verenigingen. We zetten de belangrijkste maatregelen even op een rijtje", laat het bestuur weten.

Inwoners

 • De aanvullende crisissteun voor inwoners die – ongeacht hun statuut - door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn geraakt, wordt verdergezet tot minstens 30 juni 2021. Deze steun wordt toegezegd na een sociaal en financieel onderzoek.
 • Van zodra de coronamaatregelen het toelaten, zetten we extra in op taallessen. De oefenkansen voor wie Nederlands leert, waren het voorbije jaar veel te schaars en dus is er een inhaalbeweging nodig.
 • We blijven de traditionele stadsevenementen zo veel mogelijk vervangen door een waardevol alternatief. Zo wordt bijvoorbeeld ook dit jaar de openluchtcinema vervangen door een drive-inbioscoop.
 • Heel wat inwoners zijn gestorven aan het covid-19-virus. Maar ook mensen die overleden zijn door een andere oorzaak kregen tijdens de lockdowns geen normale uitvaart. Voor hen allemaal organiseert de stad van zodra het kan een herdenkingsplechtigheid.

Handelaars, horeca-uitbaters en ondernemingen

 • De stad zal opnieuw heel wat belastingen en retributies schrappen, nu voor de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021. Het gaat dan onder meer over de belasting op terrassen of de inname van openbaar domein voor handelsactiviteiten. Ook de belasting op de ambulante handel voor markten en kermissen moet voor deze periode niet betaald worden.
 • Horecazaken mogen hun terrassen ook heel 2021 uitbreiden om de veiligheidsafstand van 1,5 m tussen de klanten en het personeel te garanderen. De extra inname van het openbaar domein is gratis voor de horeca-uitbaters.
 • De stad zet het systeem van de Halle Handelt- en de Halle Trakteert-bons verder om het lokaal winkelen te stimuleren. Er komt dit jaar ook opnieuw een sensibiliseringsactie bij de lokale handelaars om zoveel mogelijk van hen op het systeem te laten aansluiten. De stad promoot de bons ook bij lokale werkgevers.

Verenigingen

 • De stad verhoogt net als vorig jaar ook in 2021 de subsidiepot voor onze verenigingen met 25%. Ook gaan ze pragmatisch om met de voorwaarden die gelden voor het verkrijgen van een subsidie. Hiermee wil de stad vermijden dat verenigingen de extra kosten door de coronamaatregelen aan hun leden doorrekenen of dat ze hun werking moeten stopzetten of inperken.
 • Het tweede deel van het noodfonds van de Vlaamse regering om sport- cultuur- en jeugdverenigingen te ondersteunen, wordt dit jaar uitbetaald.
 • Het projectsubsidiereglement wordt ook voor 2021 versoepeld. Verenigingen krijgen daardoor extra kansen om hun werking opnieuw op te starten. Een projectsubsidie kan uitzonderlijk ook meer dan 3 keer aangevraagd worden voor eenzelfde project.
 • Nu het sportcomplex De Bres wordt gebruikt als vaccinatiecentrum, moeten een aantal Halse sportclubs op zoek naar een andere locatie. De stad stelt zelf zo veel mogelijk locaties ter beschikking. Clubs kunnen die gebruiken tegen de huurprijs die ze normaal in De Bres betalen. Heeft de stad zelf geen alternatief, maar vindt een sportclub dat elders? Dan past Halle het verschil bij tussen de nieuwe huurprijs en de huurprijs die ze normaal in De Bres betalen. Wordt er geen alternatieve locatie gevonden? Dan richt de stad indien mogelijk pop-uplocaties in.

Kinderen en jongeren

 • Het vrijetijdsaanbod op locatie voor kinderen zal ook de komende maanden nog beperkt zijn. Speeltuinen in de stad en het skatepark worden zo veel mogelijk open gehouden.
 • De stad ondersteunt zo goed mogelijk de niet-commerciële kampen en speelpleinwerkingen. Ook de eigen speelplein- en tienerwerking gaat zoveel mogelijk door en de stad stelt bijkomende locaties ter beschikking als dat nodig is.
 • Halle schakelt nog een versnelling hoger in het project van de leerbuddies. Dat zijn vrijwilligers die leerlingen met een leerachterstand begeleiden.
 • Eind 2020 kocht de stad 100 laptops aan. Die stellen ze in 2021 gratis ter beschikking van de scholen.
 • De stad voorziet opnieuw extra ruimtes voor de blokspots, zodat zoveel mogelijk studenten een studieplaats kan aangeboden worden met respect voor de nodige afstand.

Lees het volledige herstelplan via www.halle/herstelplan2021

(Foto: Jan Demol)

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?