59 kinderen krijgen bij inschrijvingsronde geen school toegewezen, schepen nuanceert

De inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 liepen in Asse, net als de vorige jaren, opnieuw via het systeem van digitaal aanmelden.

In februari werden de voorrangsgroepen 'broer/zus en kinderen van personeel' ingeschreven in de basisscholen van Asse. In maart startte de tweede aanmeldingsperiode voor alle andere kinderen. Vorige week werden de plaatsen in de scholen verdeeld en wisten de ouders of hun kind al dan niet een plaats heeft. Van 3 mei tot en met 26 mei 2021 kunnen ouders die een ticket voor inschrijving ontvingen hun kind in de school inschrijven (telefonisch of digitaal).

In totaal zijn er 600 kinderen aangemeld (213 tijdens de 1ste aanmeldingsperiode en 387 tijdens de 2de periode). Hiervan zijn er 59 kinderen die aan geen enkele school zijn toegewezen. Dit betekent niet dat deze kinderen volgend schooljaar geen plaats hebben. Hier zijn immers kinderen bij die hun plaats kunnen behouden in hun huidige school, maar wiens voorkeur uitgaat naar een andere school dan waar ze nu school lopen. Ook de andere kinderen die momenteel nog niet aan een school zijn toegewezen, kunnen zich nog tijdens de vrije inschrijvingsperiode (die start op 31 mei) inschrijven in scholen die men niet als keuze doorgaf bij de digitale aanmelding.

Een overzicht met de nog beschikbare vrije plaatsen verschijnt vanaf 28 mei 2021 op de website aanmelden.asse.be. "Ouders die nog geen plaats hebben voor hun kind, kunnen daar raadplegen waar er nog vrije plaatsen zijn. Jaarlijks zijn er enkele kinderen die niet digitaal zijn aangemeld en dus ook nog tijdens de vrije inschrijvingsperiode (vanaf 31 mei) op zoek moeten gaan naar een plaatsje. We zullen dus pas eind juni een realistisch overzicht hebben van het werkelijk tekort aan plaatsen in onze gemeente", laat de gemeente weten.

"Er zijn al belangrijke stappen gezet in verband met de capaciteitsuitbreiding in Zellik en Krokegem, maar wij beseffen dat er nog werk voor de boeg is.  We willen kinderen maximaal een plaats geven in ons onderwijs, daarvoor werken we nauw samen met alle onderwijsnetten in onze gemeente", sluit het bestuur af.

Schepen

Schepen voor Onderwijs Joris Van den Cruijce bekijkt de cijfers graag in een iets breder perspectief. "Zoals jullie weten is de druk op ons onderwijssysteem zeer groot. Een groot aantal leerlingen (59) heeft 'nergens een plaats toegewezen'. Dat cijfer verdient enige nuance in die zin dat het probleem dit jaar voor de nieuwe leerlingen (geboortejaar 2019) beperkter is dan andere jaren. Zij hebben natuurlijk nog kans om een school te kiezen die wel nog vrije plaatsen heeft, jammer genoeg niet de school van hun voorkeuren.  Om de problematiek aan te pakken brachten we de verschillende schoolnetten al samen en zoeken samen naar mogelijkheden om extra stoeltjes klaar te zetten voor de leerlingen.  Vorig jaar konden we, dankzij een goeie samenwerking met kleuterschool 't Klimmertje , al 40 extra plaatsen creëren.  Ook een nieuwbouw van het gemeenteonderwijs en het GO staat op het programma, mits er ook voldoende Vlaamse middelen kunnen tegenover staan.

De problematiek werd goed in kaart gebracht bij het begin van de legislatuur.  Wij merken dat we vooral in Zellik een groot capaciteitstekort hebben.  Het aantal plaatsen betreft maar de helft van het totaal aantal kinderen.  We moeten op middellange termijn de capaciteit in Zellik dus verdubbelen.  We willen namelijk absoluut dat kinderen naar de kleuterschool komen, ook al is dat pas verplicht vanaf de 3e kleuterklas. We willen ook dat de kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs komen en dus in Vlaanderen een plaats kunnen krijgen.   En tenslotte willen we dat kinderen een plaats kunnen vinden dicht bij huis.

Daar knelt het schoentje heel erg.  Wij merken dat de Vlaamse Rand een inhaaloperatie nodig heeft.  Wij roepen onze minister (en mijn partijgenoot) dan ook heel erg vriendelijk op om extra middelen vrij te maken voor de Vlaamse Rand.

Eén en ander kadert natuurlijk in de bredere discussie over de centrumsteden.  Zoals jullie weten krijgen kleinere gemeenten niet dezelfde financiële middelen (per inwoner) als bvb Turnhout, Mechelen, .... Maar in Asse, en zeker in Zellik kampen wij wel met problematieken die als grootstedelijk kunnen bestempeld worden.  De capaciteit in het onderwijs is daarvan een belangrijk voorbeeld."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?