Actieplan ‘Warm Herne’ voor inwoners en lokale handel

Het gemeentebestuur van Herne heeft de voorbije dagen niet stilgezeten en heeft net zoals vele andere gemeenten een actieplan uitgewerkt. Zo verdeelden de Verenigde Handelaars en de leden van de gemeenteraad maandagavond een A3-affiche in de bus van elke inwoner.

“De affiche is 2-ledig.  Enerzijds dient ze als boodschap die gebruikt kan worden door mensen die behoefte hebben aan hulp, anderzijds geeft ze onze inwoners een overzicht van de genomen maatregelen.  Dit idee is tot stand gekomen naar aanleiding van een oproep via sociale media.”, legt burgemeester Kris Poelaert uit.

Tegelijk bundelt Herne elke bijkomende actie van de lokale handelaars om deze coronacrisis te doorstaan en wordt er een mobiele bib in het leven geroepen. Dit alles zal terug te vinden zijn onder de tijdelijke website Warm Herne . Via deze website kunnen vrijwilligers zich kandidaat stellen om allerlei hulp te bieden en kunnen mensen die hulp nodig hebben dit kenbaar maken. Op die manier kan Herne bij voorbeeld een vrijwillige boodschappendienst in het leven roepen.

“We gaan ook de meest kwetsbare en risicovolle groep zoals de 80+’ers en de OCMW-cliënten telefonisch contacteren met de vraag of hulp nodig is. Wij voelen dat er een grote solidariteit leeft onder onze bevolking en danken éénieder om nauwgezet de aangekondigde maatregelen na te leven. Op deze manier willen wij niet alleen de zorg voor onze inwoners garanderen EN de nodige steun verlenen aan onze lokale handelaars”, besluit de burgemeester.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?