Actiegroep STOP Ruilverkaveling Gooik stuurt rekening naar inwoners

GOOIK - Bezorgde inwoners hebben zich in Gooik verenigd in het protest tegen de plannen van het Vlaams Gewest en de gemeente om een ruilverkaveling door te voeren van zowat 3500 hectare landbouwpercelen in de gemeente. Inwoners van Gooik en het Pajottenland hebben zich verenigd in actiegroep ‘STOP Ruilverkaveling Gooik’.

Als eerste actie van ‘STOP Ruilverkaveling Gooik’ hebben alle inwoners van de gemeente een brief in de bus gekregen met het vriendelijke verzoek om per gezin 1875 euro over te schrijven op rekening van gemeente Gooik als vrijwillige bijdrage voor de ruilverkaveling. De kosten voor ruilverkaveling Gooik worden voorlopig geschat op 25 000 000 euro. Hiervan zal 1% betaald worden door de landbouwers en 69% door het Vlaams Gewest. De resterende 30% - zowat 7 500 000 euro - dienen jammer genoeg verhaald te worden op de Gooikse bevolking (per gezin van gemiddeld 2,5 inwoners komt dit op 1875 euro).

'STOP Ruilverkaveling Gooik’ wil zo veel mogelijk proteststemmen tegen de ruilverkaveling verzamelen. Inwoners en verenigingen worden opgeroepen om zich aan te sluiten via SMS, email, online petitie, blog, brief of Facebook. In het najaar zullen alle proteststemmen gezamenlijk overgemaakt worden aan de gemeente.

De actiegroep heeft de geelgors als mascotte gekozen: deze typische akkervogel heeft zwaar te lijden onder de achteruitgang van de natuur en het landschap in het Pajottenland. Indien de ruilverkaveling niet gestopt wordt dreigen zowel de inwoners van Gooik als de geelgorzen de ongevraagde rekening cash te moeten betalen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?