Acht weken wachten op nieuwe bewonerskaart

Wie momenteel een bewonerskaart aanvraagt of wil wijzigen, moet 8 weken wachten eer hij deze van de stadsdiensten ontvangt. Veel langer dan de online aangekondigde termijn van 2 weken. “Dit zorgt voor vele ongemakken bij bewoners die hun wagen elders moeten parkeren of boetes krijgen wegens vervallen bewonerskaart terwijl ze tijdig hun aanvraag vernieuwden”, zegt N-VA-raadslid Benjamin Swalens.

 Swalens hekelt ook dat de stadsdiensten op geen enkele wijze communiceren over de vertraging zodat bewoners kunnen anticiperen op de vertraging. “Zelfs wie een kaart aanvraagt, krijgt geen enkele reactie dat de levertijd momenteel 8 weken bedraagt in plaats van 2 weken. Bewoners blijven in de grootste onzekerheid of hun aanvraag wel correct is ontvangen aangezien ze wekenlang niks horen“, vertelt Swalens.

 Als reactie op een schriftelijke vraag laten de stadsdiensten weten dat de dienst mobiliteit vaststelt dat het aantal aanvragen voor mobiliteitsvergunningen dit jaar met 20% is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het gaat dan niet enkel om bewonerskaarten maar ook om parkeerverboden bij verhuis, inname openbaar domein voor werken of toegang tot verkeersvrije zones.

 Begin dit jaar werd een extra personeelslid in dienst genomen om de bijkomende vraag op te vangen. Momenteel is men op zoek naar een extra werknemer om de achterstand mee te helpen wegnemen. Eind oktober heeft men ook intern personeel verschoven om de druk te verlichten.

Digitaal

 Vanaf december plant de stad de digitale weg op te gaan. De papieren bewonerskaarten zullen dan vervangen worden door een registratie in de databank van de software. De parkeerhandhavers zullen dan online checken of er een geldige parkeerkaart is. Daarnaast wordt vanaf begin 2020 ook een software in gebruik genomen voor de inname van openbaar domein. Dit alles moet zorgen voor een transparantere en efficiëntere procedure en een daling van het werkvolume.

“Het is positief dat er naar de toekomst toe oplossingen worden gezocht. Dat neemt echter niet weg dat heel wat mensen nu in het ongewisse blijven over hun aanvraag. Hierover moet transparanter en eerlijker gecommuniceerd worden. Het zou heel wat frustratie vermijden”, besluit Benjamin Swalens.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?