Achille Diegenant plots overleden

In Tenerife is gewezen burgemeester en volksvertegenwoordiger Achille Diegenant plots overleden.

Diegenant was van 1971 tot 1976 burgemeester van Itterbeek en van 1977 tot 2000 gemeenteraadslid van de fusiegemeente Dilbeek.

In december 1971 werd Diegenant voor de CVP verkozen tot volksvertegenwoordiger en hij bleef dat tot in 1987. Daarna zetelde hij tot 1995 als senator.  

“De 82-jarige Achiel was nog actief in de partij want hij nam nog maandelijks deel aan het partijbestuur”, getuigt partijgenoot Jan Margot.

Daarnaast was hij ook voorzitter van de Vlaamse Volleybalfederatie en bestuurder van de turnfederatie Gym&dans Vlaanderen. Diegenant werd beroepshalve leraar en zelfstandig kinesitherapeut.

Update:

De zonen en zussen van Achille hebben op een rijtje gezet wie hij was, wat hij deed,....

Geboren in Oostende op 28.09.1936

En overleden in Tenerife op 17.01.2019

FAMILIE:

-              Gehuwd met Marth Schets (sinds 1962)

-              Vader van 6 kinderen

-              Opa van 17 kleinkinderen

 VRIENDEN & FAMILIE

-              Had er niet altijd veel tijd voor in zijn drukke loopbaan.  Maar als het er toe deed, op moeilijke momenten, was hij er steeds.

-              Was in de herfst van zijn leven veel en graag bij zijn kinderen en kleinkinderen.  Hielp waar hij kon.  Stond ze vaak en graag aan te moedigen aan de rand van het sportveld.

ZIJN JEUGD

-              Zoon van een beroepsmilitair: woonachtig te Brussel (Vorst), voorheen Gent en Oostende

-              Humaniora aan de Koninklijke Militaire Cadettenschool te Laken

-              Studeerde aan de KULeuven Lichamelijke Opvoeding en Kinesiterapie aan het “sportkot”

o             Werd er later lector

 POLITIEK:

-              laatste burgemeester van Itterbeek (1971 – 1976) daarna kwam de fusie Groot-Dilbeek

-              23 jaar lid van de gemeenteraad van Groot-Dilbeek (1977 – 2000)

-              Nationale politiek (24 jaar)

o             Volksvertegenwoordiger (1971 – 1987) – overlapt met mandaat in wat de voorloper was van het Vlaams Parlement (Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap; Vlaamse Raad)

o             Senator (1987 – 1995)

 THEMA’s

-              Arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde: Vlaams Brabant krijgt eigen rechtbanken en bestuur

o             Splitsing van het gerechtelijk arrondissement: eigen rechtbanken en bestuur voor Vlaams Brabant, afgesplitst van Brussels Gewest (Vlamingen moesten niet langer naar de vaak “Franstalig georiënteerde” gerechtelijke en administratieve diensten)

o             Meer middelen voor de rand en het Pajottenland

 

-              Katholieke sportfederaties: heropleving in Centraal en Oost Europa na val van de muur in Berlijn

o             Voorzitter en nadien Erevoorzitter voor het leven van de Internationale Katholieke Sportfederaties (FICEP)

o             Muur valt en onderdrukking van Katholieke sportverenigingen neemt sterk af in Centraal en Oost Europa

o             Ondersteuning van deze sportverenigingen zorgt voor een heropleving en boost in de sportieve ontwikkeling van Centraal en Oost Europa

o             Erkenning voor werk en resultaat door Vaticaan = wordt Erevoorzitter

 

-              Sport en Volksgezondheid: focus = sport voor iedereen (met topsporters als rolmodellen)

o             Start loopbaan:

             Turnleraar

             Kinesitherapeut (aan de Kerkstraat en later de Itterbeeksebaan te Itterbeek)

o             Passie voor Volleybal

             Speler nationale ploeg

             Trainer nationale Ploeg

             Voorzitter Nationale Volleybalbond

o             Lokale, nationale en internationale mandaten

             Voorzitter en mede-oprichter van SDI (nog steeds tennis en turnen, vroeger ook volleybal (op Europees niveau) en ballet)

             Voorzitter Bloso (nu gekend als Sport Vlaanderen)

             Voorzitter Katholieke Turn- en Sportfederatie

             Voorzitter v.d. Internationale Katholieke Sportfederaties (FICEP)

o             Nationale regelgeving:

             Eerste wettelijk statuut voor de professionele sportbeoefenaar = Wet Betaalde Sportbeoefenaar (1978)

             Huidige statuut van de kinesitherapeuten = Wet Diegenant-Mahoux (1995)

Opleiding kiné wordt universitaire opleiding (van min. 4 jaar)

             Fiscale gunstregime voor sportclubs

Sportclubs v.z.w.’s betalen geen roerende voorheffing op reclame-inkomsten

 

-              Media en Energie: lokaal bestuur neemt initiatief en investeert in infrastructuur

o             Media: voorzitter Havi-TV (stond mee aan de wieg van Telenet én RingTV)

o             Energie: voorzitter InterRegies: verenigt (zuivere) intercommunales in Vlaanderen die instaan voor de lokale energienetwerken

 OVERZICHT TITELS…

 Burgerlijke medaille eerste klasse

Commandeur in de Leopoldsorde

Medailles van verdienste van de republieken Frankrijk, Oostenrijk en Polen

 

Docent Faculteit Bewegingswetenschappen en Revalidatie

Katholieke Universiteit Leuven

 Gewezen burgemeester te Itterbeek

Gewezen gemeenteraadslid te Dilbeek

Ere-volksvertegenwoordiger

Gewezen senator

Gewezen voorzitter Raad van Bestuur BLOSO/Sport Vlaanderen

Gewezen voorzitter Confédération Européenne des Entreprises Communales d’Energie (CEDEC)

 

Leraar LO, Kinesitherapeut

Gewezen trainer van de Belgische volleybalploegen

Voorzitter-medestichter van Sportclub Dilbeek-Itterbeek (SDI)

Gewezen voorzitter Belgisch Volleybalverbond

Erevoorzitter Fédération Internationale Catholique d’Education Physique et Sportive (FICEP)

Lid Sporta Federatie

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?