Aartsbisdom trekt naar Raad van State om verkoop pastorie tegen te houden

GALMAARDEN – De gemeente Galmaarden wil de pastorie van Galmaarden openbaar verkopen maar het bisdom wil dat verhinderen en is naar de Raad van State gestapt.Het bisdom en de pastoor willen dan weer de Sint-Pauluskapel als parochiekerk affecteren maar zij stoten op weerstand bij het gemeentebestuur.

De verkoop werd in mei 2014 al opgeschort op vraag van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel. Toen had de gemeente wel de toestemming van minister Homans gekregen en ook de kerkfabriek stemde in.

De gemeente wil de leegstaande pastorie verkopen maar daarvoor moet het bisdom het gebouw eerst vrijgeven. Dat gebeurde niet en het bisdom gaat zelfs een stap verder door een klacht in te dienen bij de Raad van State. De gemeente stelde op haar beurt ook een gespecialiseerde advocaat aan. Het uitstel van een verkoop is een streep door de rekening van de begroting van de gemeente.

Sint-Pauluskapel affecteren

Ondertussen wil het bisdom de Sint-Pauluskapel affecteren als parochiekerk. Pastoor Andy Penne licht toe. “Sinds de brand van de kerk moest Galmaarden het zonder parochiekerk stellen. Daarom wordt de Sint-Pauluskapel voorlopig als parochiekerk gebruikt. Ondertussen werd door het bisdom afgezien van de heropbouw van de kerk. Er moet een ander gebouw gevonden worden maar de gemeente ziet het niet zitten de Sint-Pauluskapel te verheffen tot parochiekerk. Het bisdom wil de kerk samen met de ongeveer 3,5 miljoen, die nog overbleef van het verzekeringsgeld, overdragen aan de gemeente, die voor een heropbouw moet zorgen, maar niet als parochiekerk. Als de gemeente een toezegging doet naar de affectatie van de Sint-Pauluskapel, dat is voor het bisdom alles in orde. Het bisdom moet het nu even hard spelen omdat de gemeente niet wil toegeven”, aldus pastoor Andy Penne. Een andere oplossing zou een fusie van parochies zijn maar daar staat er in het Pajottenland niemand voor te springen.

De burgemeester is het niet eens met de zienswijze van het bisdom. “De pastorie is onze eigendom en die moeten we kunnen verkopen. Ook de kerk is onze eigendom. Het is het bisdom dat naar de Raad van State is gestapt.”

Zie ook: http://www.persinfo.org/2014/06/05/openbare-verkoop-pastorie-galmaarden-uitgesteld

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?