Aanvraag interpellatie gemeenteraad voortaan online

Het interpellatierecht tijdens een gemeenteraad kan je in Halle voortaan ook online aanvragen. Vroeger was dat niet het geval. Op die manier wil de stad het initiatief laagdrempeliger maken opdat nog meer inwoners er gebruik zouden van maken.

Sinds vorig jaar kunnen inwoners die een vraag hebben voor het stadsbestuur of een probleem willen aankaarten, gebruik malen van het interpellatierecht. Op die manier kunnen de inwoners het beleid van de stad mee vorm geven. Met het initiatief wil de stad ook de kloof tussen de politiek en de inwoners verkleinen. 

Van het interpellatierecht werd al enkele keren gebruik gemaakt.  Zo werden de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de zogenaamde SDG’s, al onder de aandacht gebracht van de gemeenteraad en vroegen enkele inwoners van de Nederhemwijk of de verkeerscirculatie er kon aangepast worden. In oktober drongen enkele inwoners er bij de gemeenteraad op aan om de Drasop-burg toch opnieuw open te stellen.

“Het stadsbestuur beloofde om het interpellatierecht na een jaar te evalueren. Op basis van die evaluatie wordt het reglement nu op enkele vlakken bijgestuurd. Zo krijgt de aanvrager het laatste woord. M.a.w. na de feedback van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraadsleden, mag de aanvrager opnieuw reageren. Vroeger was dat niet het geval. Ook kan je een interpellatie voortaan online aanvragen via www.halle.be/interpellatierecht. Op die manier wil de gemeenteraad het initiatief toegankelijker maken”, zegt schepen Dienstverlening Dieuwertje Poté


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?