Aantal verkeersongevallen in Dilbeek blijft dalen

Niet alleen het aantal inbraken in Dilbeek daalde vorig jaar, ook waren er in 2016 minder verkeersongevallen dan in 2015. Het aantal inbraken in voertuigen blijft stabiel.

Begin dit jaar raakte al bekend dat het aantal inbraken in Dilbeek in 2016 met 12 % daalde ten opzichte van 2015. [ Archief : Inbraken in Dilbeek dalen ]. Uit het vrijgegeven jaarverslag blijkt nu ook dat het aantal verkeersongevallen vorig jaar daalde. Het gaat in totaal in 2016 om 697 feiten. In 2015 ging het nog om 752 feiten.

Tegenover 2015 vonden er dus 55 minder verkeersongevallen plaats in Dilbeek en tegenover 2014 zelfs 94 minder. Daar staat wel tegenover dat het aantal ongevallen met lichamelijk letsel toenam : vier meer t.o.v. 2015 en zes meer t.o.v. 2014. Het aandeel ongevallen met lichamelijk letsel bedroeg 14,6% van het totaal aantal ongevallen en nam dus toe (13% in 2015 en 12% in 2014).

De meeste ongevallen gebeuren op de grote assen: N8, Brusselstraat en Dansaertlaan.

Bij 6% van de ongevallen met lichamelijk letsel werd vastgesteld dat één van de bestuurders te veel gedronken had. Bij bijna 12% van de ongevallen met lichamelijk letsel werd vluchtmisdrijf gepleegd. 20% van de ongevallen met lichamelijk letsel vond
plaats in het weekend, waarvan de meeste tijdens de dag.

Voertuiginbraken

In 2016 werden net als het jaar voordien 151 feiten van diefstallen uit voertuigen vastgesteld. De gunstige cijfers van 2015 (een daling van 34 % tegenover 2014) werden hiermee bevestigd. In 20% van de gevallen ging het om een poging.

"Werk niet af"

De politiezone Dilbeek kan, vooral met de daling van het aantal inbraken in gebouwen, goede cijfers voorleggen. Korpschef Arnoud Vermoesen blijft wel met beide voeten op de grond. "Daar mee is het werk uiteraard niet 'af', uitdagingen blijven er natuurlijk wel", stelt hij in het jaarverslag. "Het aantal inbraken daalt maar het fenomeen blijft een probleem. Verkeersveiligheid is een permanent aandachtspunt en het percentage overtreders bij grote controleacties blijkt moeilijk naar beneden te krijgen. Het kanaalactieplan en het verscherpt politietoezicht in Brussel en Vilvoorde werpt zijn vruchten af en doet sommigen, die liever niet worden gecontroleerd, uitwijken naar andere gemeenten rond het Brusselse. Uitdagingen genoeg dus voor 2017."

Ook interessant

Keurmerk moet meer inbrekers buiten houden

Afscheidnemend korpschef krijgt bureaustoel mee naar huis

Dilbeeks politiekorps zwaait chef uit

Nieuwe krachtpatsers voor politie Dilbeek


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?