Aanpassingswerken op kruispunt van Brusselsesteenweg (N290) met Kalkhovenlaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Merchtem voeren aanpassingswerken uit aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N290) met de Kalkhovenlaan in Merchtem. Er wordt een nieuwe afslagstrook aangelegd richting Brussel en de bushalte ‘Sportcomplex’ wordt verhoogd aangelegd, met een nieuwe fietsparking.

Aanleg nieuwe afslagstrook richting Brussel

Op het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Kalkhovenlaan, tussen de huisnummers 64 en 68 ter hoogte van het kerkhof, worden er aanpassingswerken uitgevoerd. Er wordt een afslagstrook aangelegd naar rechts, in de richting van Brussel. Daarnaast wordt de bestaande verharding op het kruispunt opgebroken en vernieuwd, tot aan de gevels van de huizen.

De bushalte 'Sportcomplex' krijgt een verhoogd perron en aan de bushalte wordt een fietsparking aangelegd. Vervolgens wordt een fietspad aangelegd langs de Brusselsesteenweg en worden er fietsoversteekplaatsen voorzien op de Brusselsesteenweg. De parkeerplaatsen op de weg worden heringericht en er wordt nieuwe beplanting aangeplant in de voorziene groenzones.

Werken uitgevoerd tussen 25 mei en 19 juni

De aanpassingswerken zijn eind mei gestart en zouden nog tot 19 juni duren. Toch is het mogelijk dat de planning van de werken kan veranderen. Door de coronamaatregelen is het niet steeds mogelijk om materiaal te verkrijgen bij de centrale.

Tijdens de werken zal doorgaand verkeer op de Brusselsesteenweg steeds mogelijk blijven, met beperkte hinder. De Kalkhovenlaan zelf wordt tijdens de duur van de werken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Een lokale omleiding wordt voorzien.

Parkeerplaatsen huisnummer 64-68 tijdelijk onbereikbaar

De parkeerplaatsen ter hoogte van de huisnummers 64-68 zullen tijdens de volledige duur van de werken niet gebruikt kunnen worden. De garages van de betrokken huizen zullen deels toegankelijk zijn tijdens de werken. De aannemer neemt hiervoor tijdig contact op met de bewoners.

Het tankstation en de achtergelegen garageboxen naast nummer 68 blijven toegankelijk. Bewoners kunnen hun wagen parkeren aan het kerkhof op de Brusselsesteenweg. De parking aan het kerkhof is gratis en steeds toegankelijk voor het publiek.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?