Aanpassing toegankelijkheid voetgangersbrug Graankaai gestart

De werken aan de voetgangersbrug zijn begonnen. Hierdoor is de Graankaai afgesloten voor de voertuigen. De Bospoortbrug blijft open. Maar mochten bepaalde manoeuvres of ingrepen toch een gevaar inhouden voor het verkeer op de Bospoortbrug en de Sint-Rochusstraat, bestaat de kans dat de aannemer de helft van de rijweg tijdelijk afsluit. Vanaf dan mogen enkel nog de bussen van de Lijn of de TEC nog over de Bospoortbrug. Het autoverkeer wordt in zo’n situaties omgeleid via de Vandenpeereboomstraat, de Nederhembrug en de Willamekaai. In principe zal op 21 februari de klus geklaard zijn.

De stalen voetgangersbrug aan de Graankaai neemt een deel van de rijweg in. Autobestuurders die de Graankaai inrijden, worden daardoor haast gedwongen om met hun wagen even over het voet- en fietspad te rijden. Dat veroorzaakte in het verleden soms gevaarlijke situaties. Daar wil de Vlaamse Waterweg nu wat aan doen. Daarom zal de ingang van de Graankaai volledig heraangelegd worden

De bedoeling is om meer ruimte te creëren voor het autoverkeer dat de Graankaai inrijdt en ook visueel duidelijk te maken waar zich het wegdek bevindt.

Voetgangersbrug wordt toegankelijker gemaakt

Eenmaal de werken voltooid zijn, zal het wegdek aan de ingang van de Graankaai gevoelig hoger liggen. Op die manier kan de hellingsgraad naar de stalen voetgangersbrug voor een groot stuk weggewerkt worden waardoor de brug toegankelijker wordt.

(Foto : JM Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?