Aanleg van voetpadbuizen niet meer toegelaten in Halle

Voetpadbuizen, de verbindingsbuizen die regenwater en soms ook afvalwater afvoeren van de gevel naar de straatgoot, kunnen weggebruikers hinderen. Daarom is de aanleg ervan in Halle voortaan niet meer toegelaten. Vanaf 1 juli 2022 moeten inwoners verplicht een aansluiting maken op de riolering.

Toegankelijk openbaar domein

De stad Halle voert de toegankelijkheid van het openbare domein hoog in het vaandel. Dat betekent dat er zo weinig mogelijk obstakels mogen zijn op openbare wegen en plekken. Daarom is de aanleg van voetpadbuizen vanaf 1 juli 2022 niet meer toegelaten. Deze buizen, die aan de gevels van woningen en gebouwen bevestigd zijn, kunnen namelijk in de weg hangen van bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Het is bovendien ook verboden om hemelwater vrij te laten afstromen over het bestaande openbaar domein. Inbreuken kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete.

Aansluiting op de riolering

Voetpadbuizen vermijd je door een aansluiting op de riolering. Dit kan ofwel door het binnenleiden ervan in de kelder van de woning en deze daar te verbinden met de bestaande rioolaansluiting, ofwel door het aanvragen van een nieuwe rioolaansluiting. Zo’n nieuwe aansluiting kan je aanvragen via de stadswebsite (www.halle.be/menu/bouwen-wonen-en-ondernemen/verbouwen/afvoer-en-aansluitingen/rioolaansluiting).

Wat met bestaande voetpadbuizen?

Bestaande, vergunde voetpadbuizen voor de afvoer van hemel- en/of afvalwater hoeven niet te worden weggehaald. Voorwaarde is wel dat ze werden geplaatst volgens de voorschriften in de vergunning. Bij een eventuele heraanleg van het voetpad en de riolering worden de bestaande voetpadbuizen alsnog aangesloten op de private hemelwaterafvoer of op de riolering.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?