Aanleg van een vismigratieloop rond de Bellemolen

Vissen die momenteel de Bellebeek vanuit de Dender optrekken zitten geblokkeerd aan de Bellemolen. Verder stroomopwaarts trekken is niet mogelijk door het grote verval van het water aan de watermolen.

Om dit op te lossen wordt momenteel een vispassage aangelegd rondom de Bellemolen. De vispassage wordt voorzien door het verbinden van de Bellebeek met de Bosbeek op- en afwaarts de molen. Hierdoor ontstaat een lange (meanderende) nevengeul van ongeveer 2 km die als vispassage kan dienen.

De aanpassingen aan de Bosbeek zelf zijn minimaal (lokaal een verdieping en lichte verbreding). Voor de aansluiting opwaarts dient een kleine 400m nieuwe loop te worden aangelegd. Afwaarts wordt de monding van de Bosbeek verlegd via een nieuw aan te leggen meander naar de dubbele koker in de Bellebeek onder de N208.

De Bellebeek zelf wordt langs de rechterzijde van de koker geleid, de vismigratieloop naar de linkerkoker. Tussen de Bellebeek en de aansluitingsgracht wordt een lage tussenwand voorzien die bij hoge waterstanden in beide richtingen kan overstorten.

Op die manier blijven de twee kokers nog steeds beschikbaar voor de afvoer van de Bellebeek. De bestaande koker in de Lombeekstraat die door de vismigratieloop wordt gekruisd dient te worden vervangen door een ruimere koker; verder dient een betonnen instroomkunstwerk te worden voorzien en enkele veeovergangen te worden vernieuwd. Op basis van bestortingen van ruwe breuksteen en grind worden ook een aantal paairiffles voorzien.

Meer info vind je hier: https://bellebeek.riviercontract.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?