A.S.Z. en OLV Ziekenhuis klaar voor gezamenlijke toekomst: "Alle campussen zullen hun rol blijven spelen"

Het OLV Ziekenhuis, het A.S.Z. Ziekenhuis en de vzw Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis hebben een integratieprotocol ondertekend. Daarmee ligt de weg open om op 1 januari 2025 samen één ziekenhuis te vormen. De fusieplannen lagen al een tijdje op tafel, maar nu zitten beide ziekenhuizen met dit integratieprotocol in een rechte lijn naar de fusie.

De ondertekening van dit integratieprotocol houdt de intentie in om tegen 2025 één gefusioneerd ziekenhuis tot stand te brengen. Dit integratieprotocol legt de grote krijtlijnen vast: de juridische vorm, het bestuur binnen de nieuwe organisatie, afspraken met de artsen en de publieke deelgenoten, garanties voor de medewerkers,…

Groen licht om fusie voor te bereiden

Deze ondertekening volgt op de eerdere aankondiging van 2 mei 2022 waarbij de verschillende partijen hun intentie tot integratie afkondigden. Dit betekende de start van informatie-, consultatie-, en adviesrondes voor de belanghebbenden. Deze procedures zijn inmiddels afgerond, waardoor het integratieprotocol kon ondertekend worden. De komende jaren dient er nog heel wat voorbereidend werk te gebeuren, hiervoor zullen verschillende task forces rond bijvoorbeeld zorgstrategie en personeel worden opgericht.

Samen één sterk ziekenhuis

Verder willen de directies nogmaals benadrukken dat alle artsen en medewerkers van beide ziekenhuizen kunnen meestappen in dit nieuwe verhaal en zij onderstrepen dat alle campussen hierin een rol zullen blijven spelen. Het A.S.Z. ziekenhuis heeft campussen in Aalst, Geraardsbergen en Wetteren en het OLV Ziekenhuis in Aalst, Asse en Ninove.

"Ons credo luidt: “No one will be left behind”. We hebben iedereen broodnodig; zo staat er een groot aantal vacatures open bij de beide ziekenhuizen", klinkt het. "Het eengemaakte ziekenhuis zal één van de grootste werkgevers in de regio worden. Het doel is dat iedere medewerker er zich thuis voelt en in optimale omstandigheden het beste van zichzelf kan geven voor alle patiënten. We verwachten ook dat het nieuwe eengemaakte ziekenhuis zal groeien en aantrekkelijk zal zijn voor topartsen en zorgpersoneel uit de ruime regio."

Het veranderend zorglandschap

"Voor basiszorg en gespecialiseerde zorg, legt de overheid steeds strengere normen op", klinkt het verder. "Wanneer minimumquota niet worden gehaald, mogen bepaalde behandelingen niet meer in een ziekenhuis worden uitgevoerd. Daardoor dreigen sommige specialisaties uit Aalst te verdwijnen. De eenmaking van de twee bestaande ziekenhuizen biedt daar een antwoord op. Eerste- én tweedelijnszorg dicht bij huis kunnen dan gegarandeerd worden voor de inwoners uit de ruime regio’s. Met gebundelde krachten wordt de zorg in het nieuwe eengemaakte ziekenhuis naar een nog hoger niveau gebracht én kan het aanbod van specialisaties nog worden uitgebreid."

"Deze intentie tot fusie is ingegeven door de snelle veranderingen in het zorglandschap die tal van uitdagingen met zich meebrengen. Ook de ziekenhuizen dienen hun rol aan te passen in functie van maatschappelijke, wetgevende en medische evoluties. Met dit initiatief willen het A.S.Z. ziekenhuis en het OLV Ziekenhuis hierop anticiperen in het belang van de patiënten, de betrokken artsen en medewerkers en de zorgprofessionals in de eerste lijn."

Conform het integratieprotocol zullen A.S.Z. en OLV Ziekenhuis op 1 januari 2025 ondergebracht worden in één juridische entiteit, die werkt onder één erkenningsnummer. Met deze fusie ontstaat één van de grootste ziekenhuizen in België met vergaande expertise en innovatiecapaciteit. De nieuwe entiteit staat na de fusie voor:

• Jaarlijks 950.000 ambulante contacten (consultaties,…)
• 58.000 verblijvende opnames per jaar
• 120.000 dagziekenhuisopnames per jaar
• 90.000 aanmeldingen spoedgevallen per jaar
• 2.500 bevallingen per jaar
• Meer dan 500 arts-specialisten (stafleden) en meer dan 5.000 medewerkers
• 1.200 gefinancierde bedden

(Op de foto van links naar rechts: prof. Patrick De Baets (voorzitter Bestuursorgaan OLV), dhr. Jan Vander Stichele (bestuurder OLV), dhr. Christoph D'Haese (voorzitter Raad van Bestuur A.S.Z.), mevr. Katlyn Colman (algemeen directeur A.S.Z.), dr. Michaël Rosseel (voorzitter Bestuursorgaan MSSZ), apr. klin. biol. Frederic Winnock (ondervoorzitter Bestuursorgaan MSSZ) . Peter Verhulst, algemeen directeur van het OLV, kon wegens een coronabesmetting niet aanwezig zijn op dit memorabele moment)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?