900.000 euro voor meer groen en ruimte voor water in Vlaams-Brabant

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir investeert 900.000 euro in drie strategische projecten die bijdragen tot een betere omgevingskwaliteit met meer groen en ruimte voor water in Vlaams-Brabant. De erkenning als strategisch project van Vlaams belang is weggelegd voor de blauwgroene verbindingen in de Getestreek, de versterking van de open ruimte in de Dijlevallei en meer bomen en ontharding in de regio rond het Zoniënwoud in Vlaams-Brabant. Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid coördineert deze strategische projecten. Deze subsidies maken de noodzakelijke coördinatie voor de komende drie jaar mogelijk en ondersteunen de slagkracht van de initiatiefnemers op terrein. Gedeputeerde van leefmilieu Bart Nevens reageert tevreden: “Dankzij deze steun kunnen we verder werk maken van een klimaatbestendige en groene provincie”.

Met de strategische projecten wil Vlaanderen, voor het twaalfde jaar op rij, de ambities van gebiedsgerichte en regionale samenwerkingen ondersteunen en een impuls geven door een belangrijk deel van de kosten over te nemen. De subsidie is immers een bijdrage in de loon- en werkingskosten van een projectcoördinator. Het stelt de gebiedscoalities in staat drie jaar lang een professionele projectcoördinatie op te zetten om vooruitgang en resultaten op terrein te boeken.

In 2020 zijn vijftien aanvragen ingediend die door een commissie van deskundigen werden beoordeeld. Drie strategische projecten in Vlaams-Brabant zijn uiteindelijk geselecteerd. Zij ontvangen elk 300.000 euro voor de komende drie jaar.

“Als er op het terrein een goede samenwerking is, worden ook vaak mooie resultaten geboekt. Ik ben tevreden dat we met deze middelen ook in Vlaams-Brabant sterke samenwerkingsprojecten een stevige duw in de rug geven om tot realisaties te komen op het terrein. Een groener Vlaams-Brabant met meer ruimte voor water zoals onze Blue Deal vooropstelt, daar zetten we onze schouders onder”, stelt Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir.

Het gaat stuk voor stuk over projecten die gecoördineerd worden door het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Gedeputeerde voor leefmilieu Bart Nevens is dan ook verheugd met de beslissing van Demir. “Dankzij de financiële steun van minister Zuhal Demir kunnen we met deze strategische projecten verder werk maken van een klimaatbestendige en groene provincie”, zegt Nevens. Voor Vlaams-Brabant gaat het om de volgende drie projecten.

Het strategisch project ‘onverGETElijk’ focust zich op de Getestreek rond Landen-Geetbets-Tienen-Zoutleeuw-Hoegaarden-Linter en wil een multifunctionele groenblauwe ruggengraat realiseren voor de Getestreek door het optimaliseren van bestaande fietsinfrastructuur IJzerenweg en Ravel met een versterking van omgeving, nabijgelegen dorpskernen, natuur en landschap. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een robuuste natuurlijke Dormaalbeekvallei met veel ruimte voor water, geheel in lijn met de Vlaamse Blue Deal.

In de gemeenten van en rond het Zoniënwoud wil men de uitdagingen rond het grote ruimtebeslag en verhardingsgraad, de bevolkingsgroei, en een sterke natuurversnippering met tanende biodiversiteit aanpakken. Dat zal resulteren in meer aaneengesloten natuur en bos, minder verharding, meer ruimte voor water en de verdere uitbouw van regionale poorten tot het Zoniënwoud.

Tot slot zal het gebied tussen het Meerdaalwoud en het Zoniënwoud, met het landbouwplateau van Duisburg en de valleien van Dijle, Laan, IJse en Voer versterkt worden. De uitdagingen van de ruimere omgeving van de grote Brabantse wouden worden aangepakt door het versterken van bos en natuur, belangrijke verbindingen in de open ruimte te maken, het inrichten van de onthaalpoorten en het versterken van landbouw op het landbouwplateau.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?