90 miljoen euro om A12 vlotter en veiliger te maken

De A12 wordt ter hoogte van Londerzeel en Aartselaar lokaal ingegraven, kruispunten worden vervangen door compacte op- en afrittencomplexen en er komen fietstunnels en fietsbruggen. De werken in Londerzeel starten in 2021, in Aartselaar wordt gemikt op 2022. "Er wordt al vele jaren gepraat over de ombouw van de A12, maar nu krijgt het project voor het eerst concreet vorm", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.

De A12 kampt met een anachronisme: de weg wordt in de praktijk gebruikt als een halve autosnelweg, maar heeft nog steeds verschillende kruispunten. Er is ook nog te weinig aandacht voor fietsers die de A12 willen kruisen. Er wordt al lang gesproken over een ombouw van de A12, maar nu worden de plannen concreet.

Ter hoogte van Londerzeel en Aartselaar wordt de A12 lokaal ingegraven. In Londerzeel heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een voorontwerp klaar voor de herinrichting van de kruising van de A12 met de Kerkhofstraat en de Londerzeelse steenweg. De A12 zal daar over een afstand van 800 meter deels ingegraven worden (niet volledig ondergronds, wel gedeeltelijk). In Aartselaar wordt de 3,3 km lange strook van aan de Terbekehofdreef/Atomiumlaan tot net voorbij het kruispunt van de Bist/Langslaarsesteenweg aangepakt. Ook hier wordt de A12 deels ingegraven ter hoogte van de kruispunten. In de plaats van de kruispunten komen er telkens compacte op- en afrittencomplexen. Het verkeer zal zo vlotter kunnen doorstromen en de situatie wordt veel verkeersveiliger.

De fietsers krijgen eigen fietsverbindingen, zodat het verkeer ook voor hen vlotter en veiliger wordt. In Londerzeel komt er een fiets- en wandelbrug over de A12 en een fietstunnel onder de Londerzeelsesteenweg. Er wordt ook in fases gebouwd aan de fietssnelweg F28 langs de A12. Ook in Aartselaar komt een nieuwe verbinding voor fietsers en voetgangers, maar er wordt nog een locatie gezocht. In de tussentijd zal AWV nog dit najaar de lichtenregelingen aanpassen om de veiligheid van de fietsers in Aartselaar te verhogen.

De werken in Londerzeel starten in 2021, in Aartselaar mikt men op 2022.  Bij de herinrichting van de kruispunten wordt meteen ruimte vrijgemaakt voor tramtunnels voor de sneltram A12, die in de toekomst pendelaars in 40 minuten van Willebroek naar Brussel-Noord zal voeren.

De plannen voor Londerzeel zijn het verst gevorderd en zijn nu gebundeld in het project "Londerzeel Zuid", goed voor een investering van € 60 miljoen: € 50 miljoen voor de insleuving van de A12 en andere weginfrastructuur voor auto én fiets en € 10 miljoen voor de tramtunnel. Vandaag vindt er in Londerzeel trouwens een eerste infoavond plaats om het project voor te stellen aan alle geïnteresseerden. De werken in Aartselaar worden geraamd op € 30 miljoen.

Burgemeester van Londerzeel Nadia Sminate toont zich tevreden. "De gevaarlijke verkeerssituatie aan het kruispunt A12 – Kerkhofstraat zorgt al lang voor commotie bij de Londerzeelse inwoners. In het verleden hebben er zich vaak ongevallen voorgedaan. Ook de verkeersdoorstroming in het centrum van Londerzeel ondervindt problemen omwille van de verkeerslichten op het kruispunt. Decennia lang heeft men vanuit het gemeentebestuur aangedrongen op de aanleg van een op-en afrittencomplex, ik ben dan ook bijzonder opgetogen dat de Vlaamse Overheid nu werk maakt van een vlottere doorstroming van het verkeer in en rond Londerzeel".

Ook in Aartselaar reageren burgemeester Sophie De Wit en schepen van MOW Bart Lambrecht verheugd. "De kruispunten in Aartselaar zijn al decennia een knelpunt en behoren tot de zwartste van Vlaanderen. Na jaren van stilstand is er nu eindelijk terug studiewerk, een concreet idee en de nodige centen. We danken de Vlaamse Overheid en de minister om daar werk van te maken. De aangepaste lichtenregeling dit najaar zal de kruispunten hopelijk al aanzienlijk veiliger maken. De ondertunneling van de kruispunten zal vervolgens de situatie voor iedereen beter maken."

Studiewerk voor de overige A12-dossiers

De andere A12-dossiers zitten in de studiefase. De doelstellingen zijn dezelfde als bij de plannen in Londerzeel en Aartselaar: vlotter en veiliger verkeer voor alle weggebruikers, compacte op- en afrittencomplexen die de kruispunten vervangen en de nodige aandacht voor de leefbaarheid van de omwonenden. Minister Weyts heeft zijn diensten opgedragen om vaart te steken achter het studiewerk, zodat ook de plannen voor de rest van de A12 tussen Brussel en Antwerpen concrete vorm krijgen. Het gaat dan over een op- en afrittencomplex voor Londerzeel-Noord, de aanpassing van de A12 boven de Vilvoordsesteenweg (N211) in functie van uitzonderlijk vervoer, het ongelijkgronds maken van het kruispunt 'Duvel' tussen de A12 en de Veurtstraat en de aanleg van een verkeerswisselaar van de A12 met de N16 en de N17.

"Ik neem bovendien maatregelen om de verkeerssituatie ook op kortere termijn te verbeteren", zegt Weyts. "Zo heb ik rechtstreekse toegangen op de A12 in Londerzeel en Meise afgesloten. In september starten de eerste werken voor de verlenging van de ventweg ten westen van de A12, zodat het bedrijf Stone en meubelwinkel Moens veilig bereikbaar worden. In 2019 plaatsen we nog een monitoringsysteem aan de oprit aan de Papenboskant, zodat de overtredingen daar stoppen".

Bekijk een eerste interactieve 3D-visualisatie op de website: www.londerzeelzuid.be  


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?