65.000 euro Europese subsidies voor Dorpsplein Bodegem

SINT-MARTENS-BODEGEM - Voor de herinrichting van het Dorpsplein van Sint-Martens-Bodegem kan de gemeente rekenen op een Europese subsidie van 65.000 euro. De werken kunnen wellicht in 2014 beginnen.

Het beschikbare budget van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsvernieuwing wordt beheerd door de provincie Vlaams-Brabant, dat onder andere het Dilbeekse project uitkoos. In de mooie omgeving van de kerk en het Huisje Mostinckx is het Dorpsplein vandaag een nogal desolate plek.

"Uiteraard zijn we zeer tevreden met deze steun," reageert Schepen van Openbare Werken Stijn Quaghebeur. "We hebben de eerste maanden van dit jaar hard gewerkt om de aanvraag op tijd binnen te krijgen en het doet deugd dat deze inspanningen lonen. Door de subsidies die beschikbaar zijn zoveel mogelijk te gebruiken, kunnen we onze ambitieuze plannen met straten en pleinen verder zetten."

Met de toekenning van de subsidie en het vrijmaken van geld in de begrotingswijzigingen zijn alvast twee belangrijke randvoorwaarden vervuld. “Nu rest nog het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning. Die moest worden aangepast na opmerkingen over de watergevoeligheid van het gebied”, legt Quaghebeur uit. "Als de vergunning er voor het einde van het jaar is, kunnen we overgaan tot aanbesteding en stilaan uitkijken naar de start van de werken.”

Schepen Quaghebeur zal de plannen toelichten op de Bodegemse Gemeenschapsraad. Daarnaast worden de bewoners via de website, het gemeentelijk infoblad en een informatievergadering op de hoogte gebracht van de werken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?